Waar een wil is, is een weg

En nu denkt u na het lezen van vorig stukje: Leuk dat Lijst Borger zo graag samenwerkt, maar wat doen ze voor mij?

Dat hangt van u af. Ons verkiezingsprogramma is op uw meningen en wensen gebaseerd. In de loop der jaren zijn een aantal onderwerpen steeds weer teruggekomen. Andere onderwerpen zijn juist nu actueel. Als u met ons praat, kunnen wij dichter bij de inwoners, bij de problemen, frustraties en wensen staan.

Natuurlijk hangt dat af van het aantal mensen dat Lijst Borger steunt. We kunnen ons verkiezingsprogramma alleen volledig uitvoeren als méér dan de helft van alle stemmen gehaald worden. Zo werkt de politiek echter niet. Er zijn (te) veel politieke partijen in Nederland.
Wel geldt: hoe meer stemmen wij behalen, hoe meer invloed we hebben en hoe beter we u kunnen vertegenwoordigen.

En: Lijst Borger heeft belangrijke onderwerpen, waar we niet graag van afwijken. Enkelen daarvan zijn:

– Een vangnet voor de armen en pechvogels onder ons. Wij laten mensen niet snel in de kou staan.
– Zorg voor en door de inwoners. Wij laten de hulpbehoevenden en mindervaliden niet in de steek.
– Werkgelegenheid. We overleggen met ondernemers en verzamelen ideeën voor meer banen in Brunssum.
– Ons gemeentelijk apparaat: via samenwerking nog kleiner, efficiënter, goedkoper en klantvriendelijker worden, zodat de inwoners meer waar voor (wat) minder geld krijgen.

En zo wonen, leven en werken we in ons Brunssum en proberen het samen mooier, leuker, welvarender en gezonder te maken.

Daarom zeggen wij: Lijst Borger, Lijst 6, Samen vooruit!

De fractie van Lijst Borger.