Vierde WWZ-team actief in Brunssum

Op woensdag 11 september 2013 is het vierde WWZ-team in Brunssum van start gegaan. Dat gebeurde in Brunssum-Oost, in de Hoeskamer. Het team biedt diensten en ondersteuning aan mensen die zorg nodig hebben, zoals ouderen en gehandicapten. Verschillende maatschappelijke partijen werken intensief samen in het team.

De deelnemende partijen zijn Cicero Zorggroep, de… MeanderGroep, Parkstad Thuizorg, Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk, Steunpunt Mantelzorg, de woningcorporaties Weller en de gemeente Brunssum. In 2010 spraken deze partijen af dat ze gezamenlijk in de komende jaren wijksteunpunten in heel Brunssum gaan realiseren. De WWZ-teams vormen in deze steunpunten de spil. In Noord, West en Centrum zijn inmiddels WWZ-teams actief. Het team in Centrum is tevens actief voor de wijk Zuid. Met de start van het team in Brunssum-Oost is er een gemeentebreed netwerk actief.
 
Korte afstand
De WWZ-teams willen stimuleren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en oud kunnen worden in de eigen, vertrouwde woonomgeving. Om die reden, zo is de gedachte, dient de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de wijken zelf georganiseerd te worden, op korte afstand van de vraag. Dat gebeurt door het inrichten van centrale punten, de wijksteunpunten.
Het uiteindelijke doel is dat de benodigde zorg in alle wijken van Brunssum bereikbaar is voor iedereen, ongeacht de mate van zorg die de mensen nodig hebben. Dat wordt vooral de komende jaren belangrijk, wanneer door rijksbezuinigingen hulp en ondersteuning voor kwetsbare mensen onder druk komt te staan. We moeten samen werken met alle professionele partijen om ons voorzieningenniveau op peil te houden. Wij zijn dan ook verheugd dat we samen met maatschappelijke partners in heel Brunssum aan de slag gaan.
Het WWZ-team in Brunssum-Oost is aanwezig in de Hoeskamer aan de Voorstraat 21. Het team houdt spreekuur elke tweede dinsdag van de maand, van 13 tot 15 uur. Het team is daar ook telefonisch bereikbaar, via 06 146 06 125.