Herindeling NEE

Verlammende dictatuur

Wie was niet verast door de Provincie ( afgelopen week) toen zij onze regio een verplichte herindeling opgelegd hadden. In de kranten stond te lezen dat onze regio verlamd zou worden als er geen herindeling zou komen. ONZIN natuurlijk. Hoe komt men aan deze wijsheden?? Beweerde men nog geen 2 maanden geleden dat ( zeker Brunssum) haar zaken prima op orde had en herindeling enkel van onderop moest komen. Zien we een fors aangepaste werkwijze vandaag. Misschien werkt deze wijze van inmenging wel verlammend en niet andersom, wie zal het zeggen.

Lijst Borger blijft hoe dan ook investeren in burgers en in Brunssum door het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld tijdens onze openbare spreekuren, om te weten wat er leeft. De informatie uit deze gesprekken verwerken wij in ons verkiezingsprogramma richting de Lokale Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Lijst Borger van u en voor u.

Hugo Janssen