Update Win en Like actie Facebook

Win en like actie Lijst Borger Maart 2020..
Hallo allemaal.
Afgelopen Maart hebben jullie massaal gereageerd op onze win en like actie. Waarvoor heel veel dank. In verband met de corona crisis is het nog niet mogelijk geweest om de trekking van de winnende vereniging te organiseren. We willen dit als Lijst Borger niet ergens in een achteraf kamertje doen maar volledig in de openheid. Zodra het mogelijk is om weer bijeenkomsten in het openbaar te organiseren zullen we jullie berichten over de datum waarop de trekking plaats vindt.
De eerst volgende openbare fractievergadering is gepland op 22 juni.
Tot slot het inloopspreekuur van Wethouder Hugo Janssen. Dit wordt weer gehouden zodra de maatregelen van het RIVM dit toelaten.
Zodra de openbare fractievergaderingen en het inloopspreekuur weer doorgang vinden wordt dit via Facebook en de agenda op de website gecommuniceerd.
Met vriendelijke groet, bestuur en fractie Lijst Borger.