Tevredenheid Wmo Brunssum hoogste van Parkstad

Nergens in Parkstad Limburg is de tevredenheid over de Wmo-voorzieningen zo hoog als in Brunssum. Het aandeel tevreden Wmo-klanten uit Brunssum is op nagenoeg alle onderzochte aspecten – behandeling bij aanvraag, deskundigheid, wachttijd, informatievoorziening, indicatiestelling – hoger dan het regio-gemiddelde. Dat blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek in zeven Parkstad Limburg-gemeenten.
 
Sinds 2007 wordt in Parkstad Limburg jaarlijks onderzoek gedaan naar de tevredenheid van klanten die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Binnen de Wmo kijkt de gemeente welke hulp mensen met een beperking nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld hulp in de huishouding zijn, of woningaanpassingen, of een rolstoel of scootmobiel. Dankzij de Wmo-voorzieningen kunnen mensen thuis zelfstandig blijven wonen en aan het maatschappelijk verkeer deelnemen.
 
Het meest recente onderzoek vond plaats in maart-april 2013. Bijna 3.000 Wmo-klanten in Parkstad Limburg (met uitzondering van Kerkrade) ontvingen de schriftelijke enquête. In Brunssum ging het om 681 klanten. De respons in Brunssum bedroeg 64 procent (433).
 
Tevredenheid over procedures
Uit het onderzoek komt naar voren dat Brunssum er steeds beter in slaagt om aanvragen voor hulp en ondersteuning van klanten snel en efficiënt af te handelen. 65 % van alle aanvragers geeft aan dat ze binnen 4 weken antwoord van de gemeente krijgen (voor heel Parkstad is dat 44 %).
Negen van de tien Brunssumse Wmo-aanvragers heeft de aangevraagde hulp ook gekregen. Dat is hoger dan het gemiddelde in Parkstad, dat op 84 % ligt. Een ruime meerderheid, bijna 6 op de 10 van de Brunssumse aanvragers, geeft aan dat de ontvangen hulp in hoge mate aan de verwachtingen voldoet. In Parkstad is dat gemiddeld 53 %.
 
Er is een hoge waardering voor de afhandeling van aanvragen. 89 % van de aanvragers is tevreden over de wijze waarop de zorgbehoefte werd vastgesteld (indicatiestelling). Voor Parkstad is dat gemiddeld 82 %. Ook zijn Brunssumse aanvragers meer dan gemiddeld tevreden over de informatie die ze krijgen over de afhandeling van de aanvraag (Brunssum 94 % tegenover Parkstad 87 %), de deskundigheid van de medewerkers (94 % tegenover 90 %) en de wachttijd (90 % tegenover 83 %).
 
De aanvraagprocedure in Brunssum krijgt het rapportcijfer 7,9 van de respondenten. Voor heel Parkstad is dat 7,5.
 
Tevredenheid over hulp in het huishouden
96 % van de Brunssumse klanten is tevreden over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende zorgaanbieders. 22 % is zelfs ‘zeer tevreden’, iets meer dan het regiogemiddelde van 21 %. Over de hulp in het huishouden zelf is de tevredenheid ook hoog. 84 % van de ondervraagden vindt dat de thuishulpen voldoende kennis en vaardigheden hebben om hun werk goed te doen, en 88 % is van mening dat de hulpen hun uiterste best doen en voldoende aandacht hebben voor de klant. De meeste thuiszorgorganisaties krijgen dan ook een ruime acht als rapportcijfer.
 
Tevredenheid over hulpmiddelen
Van alle hulpmiddelen die vanuit de Wmo worden verstrekt, is de tevredenheid over de ‘scootmobiel’ het hoogst: 100 % van de gebruikers in Brunssum is hierover tevreden (in Parkstad 95 procent). Ook over ‘woningaanpassingen’ (93 %), ‘woonvoorzieningen’ (94%) en de ‘rolstoel’ (92%) bestaat grote tevredenheid. Het laagst scoren de ‘tegemoetkoming in de vervoerskosten’ en de ‘verhuiskostenvergoeding’, respectievelijk 87 en 82 %. De tevredenheid hierover nam, in vergelijking met het voorgaande jaar, echter wel fors toe, met respectievelijk 10 en 12 %.
 
Maatwerk
De gemeente Brunssum ziet in de resultaten bevestigd dat de ‘kanteling’ van de Wmo in 2012 goed heeft uitgepakt. “Onze grootste uitdaging is de kosten beheersbaar houden bij een stijgende vraag. In maart 2012 zijn we daarom begonnen met de ‘kanteling’, een andere aanpak waarbij maatwerk voor de klant voorop staat. Door klanten keuzemogelijkheden en flexibiliteit te bieden, kunnen we onze middelen efficiënter inzetten zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit. Een voorbeeld waar ik heel blij mee ben, is het uitleenpunt voor scootmobielen. In 2012 zijn we daarmee gestart. Aanvragers krijgen niet altijd, zoals vroeger, direct een scootmobiel mee naar huis, maar kunnen die lenen op het moment dat ze er een nodig hebben. Dat bespaart in de kosten. De hoge score die we in het onderzoek halen – 100 % tevredenheid over de scootmobielen, tegenover 90 in het jaar ervoor – bewijst dat kostenbesparing én kwaliteitsverbetering hand in hand kunnen gaan. Dat is een mooie opsteker voor de toekomst.”