Stemmingmakerij

Onderstaand een brief van een onafhankelijke burger die zich uit over de constante stroom aan “Stemingmakerij”.

Er moet me iets van het hart over de plaatselijke politiek. Vanaf het begin dat ik in Brunssum kwam wonen, valt het me iedere keer weer op hoe Burger Belangen Brunssum (BBB) vooral via de “Consumentenwijzer” zich profileert. En nu de opknapplannen voor het Lindeplein en de Brikke Oave aan de vooravond van de gemeentelijke verkiezingen vaste vormen hebben aangenomen, is de reactie van BBB ongenuanceerd negatief. 

De “Consumentenwijzer” die lokaal verspreid wordt, lijkt wel een podium voor deze éne lokale partij. Geluiden van andere partijen kom je er niet in tegen. Steevast benoemt de lijsttrekker van BBB hierin wethouders en raadsleden zoals je een verdachte of een crimineel zou benoemen: met de voornaam en vervolgens de eerste letter van de achternaam. Ik vind dit een smakeloze schrijfstijl en vermoed een bewuste keuze door deze jurist. Zó met mensen omgaan getuigt van een gebrek aan respect, dat toch de basis vormt voor integriteit. Een politieke partij die van zichzelf beweert “wel integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid in het vaandel te hebben staan”, zegt daarmee tussen de regels door veel lelijke dingen over andere partijen. Het doet sterk denken aan de stijl die Wilders hanteert op een andere locatie. Dat ‘wel’ insinueert alsof de andere partijen niet betrouwbaar en integer zouden zijn. Dat ze niet uit zouden zijn op kwaliteit. Maak dat eerst maar eens hard.

In een politieke omgeving waar je als partij vrijwel nooit een democratische meerderheid hebt, heb je partners nodig voor een goedwerkende coalitie waarin vertrouwen het cement vormt. Hoe wil je met zulke uitspraken, waarin je mogelijke partners als onbetrouwbaar neerzet, ooit vruchtbaar kunnen samenwerken in een coalitie?

Ik vraag me af of een partij die de underdog-rol koestert in staat is om op volwassen manier politiek te bedrijven. Of zou BBB “vol op het orgel gaan”, als ze de kans daartoe ruikt? Zou ze in staat zijn om – als er überhaupt bestuursverantwoordelijkheid werd gevraagd – de azijnfles in te ruilen voor een kruik met olijfolie? En waarom heeft BBB de behoefte om zichzelf zo op de borst te slaan ten koste van anderen? Laat een ander goed van je praten; dat heeft waarde.

Op haar site beweert deze partij “onafhankelijk en niet gebonden aan landelijke c.q. provinciale partijprogramma’s en/of partijen” te zijn. Men “wil geen banden met allerlei organisaties en/of bedrijven c.q. instellingen. Dit om ongewenste beïnvloeding van buiten af te voorkomen”. Maar hoe bepaal je welke invloeden van buitenaf wel gewenst zijn? Welke criteria hanteer je en hoe transparant ben je in door wie of wat je je wel laat beïnvloeden? Een partij die zegt zich door niets of niemand laat beïnvloeden, staat door haar geslotenheid juist open voor sektarische trekjes. Er dreigt een ernstig gebrek aan geestelijke zuurstof.

De manier waarop BBB de plannen voor het Lindeplein fileert, verdient in mijn ogen geen lintje. Achterdocht, angst dat het alleen maar geld kost, aansturen op onderbuikgevoelens, een woordkeuze waarbij men alleen in staat blijkt neerbuigend over mensen van andere partijen te praten – daarmee doe je geen recht aan plannen waarmee je bijvoorbeeld van het Lindeplein een mooie, gedurfde, huiskamer van Brunssum maakt.

Als ik het plan bekijk, vind ik het er mooi uitzien: de auto wordt terecht voor een flink deel teruggedrongen, waardoor de eenheid tussen de twee delen hersteld wordt; het wordt veiliger voor wie kwetsbaarder in het verkeer is. Meer groen, dat heeft psychologisch aantoonbaar gunstige effecten op het welzijn. Minder verkeer, dus ruimte om te spelen. Een plek, die nu nog door het geparkeerde blik wordt gedomineerd en ontsierd, wordt het hart waar bij mooi weer de generaties (van buggy tot rollator) elkaar kunnen ontmoeten. Dat je dit samen met de Brikke Oave oppakt, vind ik een logische, ambitieuze keuze. Om Brunssum aantrekkelijk te houden voor alle inwoners en in alle seizoenen. Hou daarbij ruimte voor organische ontwikkelingen, spijker niet alles in detail vast. Maar hou de grote lijnen wel heel goed in de gaten.

Zoiets mag van mij best wat kosten, mits er wijs met de centen wordt omgesprongen en er onderweg voldoende toetsstenen en kritisch wakende ogen zijn om het budget niet te overschrijden. Er zijn genoeg democratische middelen om toe te zien op verstandig investeren. Maak daar gebruik van de bestaande mogelijkheden in plaats van bij voorbaat een mooie impuls voor Brunssum de pan in te hakken.

In 2014 zal ik voor het eerst in deze gemeente mijn stem uitbrengen voor de gemeentelijke verkiezingen. Maar het cynisme, het gebrek aan respect voor anderen en de oppervlakkigheid qua partijfilosofie die BBB kenmerken, doen af aan alles wat politiek tot een gezond en democratisch succes maakt. BBB toont zich een meester in het afkraken van plannen en van de mensen waarmee ze blijkbaar niet door één deur willen of kunnen. Tegelijkertijd kan BBB niet concreet formuleren hoe men opbouwend en verbindend vorm wil geven aan de Brunssummer gemeenschap, in al haar verscheidenheid en alle uitdagingen die zij in overvloed biedt. Een partij die de verkiezingstijd op die manier ingaat, heeft bij voorbaat al één stem verloren.