Startersregeling Brunssum uitgebreid

De startersregeling in de gemeente Brunssum wordt verruimd. Woningcorporatie Wonen Zuid neemt met een investering van 120.000 euro deel aan de bestaande regeling. Door deze deelname komt, na vermeerdering van de ingelegde som door Provincie Limburg en het Rijk, bijna een half miljoen euro aan extra startersleningen beschikbaar voor Brunssumse starters op de woningmarkt.
 
De leningen zijn bedoeld voor starters die een woning in Brunssum willen kopen met maximale aankoopkosten van 173.000 euro (plus 5% afsluitprovisie). De starterslening kan ingezet worden bij nieuwbouwwoningen of bestaande woningen van woningcorporaties Wonen Zuid en Weller, of bij bestaande koopwoningen van particulieren.
 
De startersregeling bestaat sinds 2007. In de afgelopen 6 jaar hebben in Brunssum 36 starters een beroep op de regeling gedaan. Eerder in 2013 stelde de gemeenteraad van Brunssum 120.000 euro beschikbaar om de regeling, die nagenoeg uitgeput was geraakt, te verruimen en daarmee nieuwe starters een kans te geven. Daar komen nu de 120.000 euro van Wonen Zuid bij.
 
2 miljoen voor starters
De starterslening in Brunssum is een uitwerking van het Impulsplan ‘Starters een eigen huis!” van de Provincie Limburg. Het Impulsplan verdubbelt de gemeentelijke bijdrage. Het rijk ondersteunt de regeling door dit bedrag nog een keer te verdubbelen. Daardoor was er tot voor kort in Brunssum bijna anderhalf miljoen euro beschikbaar voor starters. Door de extra gelden van Wonen Zuid komt daar nu nog eens 480.000 euro bij. Hierdoor is in totaal bijna 2 miljoen euro voor de Brunssumse woningmarkt beschikbaar.
 
Met de deelname van Wonen Zuid aan de regeling kunnen ongeveer 20 starters aan een woning geholpen worden. De financiering van Wonen Zuid is uitsluitend bestemd voor woningen van Wonen Zuid zelf. Deze zijn in Brunssum vooral geconcentreerd in de wijk Treebeek.
 
Tot maximaal 37.000 euro
De starterslening is bedoeld voor minder draagkrachtige huishoudens die dankzij de lening in staat worden gesteld toch een eigen koopwoning te verwerven. Starters die onvoldoende hypotheek krijgen (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie) kunnen een beroep doen op de starterslening, tot een maximum van 37.000,- euro. De regeling overbrugt dus het verschil tussen de aankoopkosten en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen.
 
De starterslening is in de eerste drie jaar renteloos en hoeft in die periode ook niet afbetaald te worden. Mocht na deze drie jaar uit een toets blijken dat het inkomen van de starter onvoldoende is om de maandlasten te kunnen dragen, wordt de renteloze en aflossingsvrije periode verlengd. Daarna vinden regelmatig toetsingen plaats.
Het geld dat terugkomt uit de aflossingen en uit de rente wordt gestort in een fonds van waaruit continu nieuwe leningen zullen worden verstrekt aan starters.
 
Meer informatie
Geïnteresseerden in (aanvragen voor) de starterslening kunnen contact opnemen met de gemeente Brunssum, mevrouw D. Nellissen, telefoon (045) 527 85 89.