Sta op voor Brunssum

Ook dit jaar is Lijst Borger weer sponsor van het prachtige evenement Koning Carnaval Treffen. Op Carnavalszondag op ons mooie lindeplein kunt u gratis genieten van de beste artiesten die vasteloavend te bieden heeft. Kom samen op deze dag carnaval vieren in Brunssum.

En:

Sta op voor Brunssum.