Speerpunten Lijst Borger

Lijst Borger ruim 50 jaar in de gemeenteraad

Lijst Borger is sinds 1962 actief in Brunssum. Ruim 50 jaar zijn we nu stevig verankerd in onze gemeente; Lijst Borger weet daarom uit ervaring wat er speelt.

Lijst Borger vertegenwoordigt U al ruim 50 jaar in de gemeenteraad, en daarnaast ruim 43 jaar ook in het college. Dankzij u, de kiesgerechtigde burger van Brunssum. Ook nu – in deze onzekere tijden – willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben oog en oor voor uw wensen en zorgen. Het is daarom belangrijk dat wij stevig in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. U beslist. Gunt u ons uw stem?

Lijst Borger vindt het belangrijk zo veel mogelijk burgers te vertegenwoordigen.  Wij willen daarom samen met andere partijen een coalitie vormen. Dan moet je geven en nemen. Niet alles wat we willen, zal gebeuren. Daar zijn we eerlijk in.

Speerpunten Lijst Borger

Wij hebben al uw wensen vertaald in een aantal speerpunten.

U wilt:

  • Meer werkgelegenheid. Wij zijn voor Nature Wonder World, de buitenring, vestiging bedrijven en uitbreiding van de recreatiemogelijkheden.
  • Zorgvuldige begeleiding kansarmen. Wij zijn voor arbeidsdeelname, bijvoorbeeld via Betere Buren.
  • Verantwoording van  bestuursmaatregelen. Wij zijn voor een meer open en tijdige communicatie tussen gemeente en inwoners.
  • Handhaving van goede zorg en voorzieningen. Wij zijn voor verstandig, effectief en gecoördineerd handelen om samen met u zorg en voorzieningen op peil te houden.
  • Goed onderwijs. Wij willen van peuterspeelzaal tot en met het voortgezet onderwijs aandacht voor goede huisvesting, lesmateriaal en docenten.
  • Steun aan ons bloeiende verenigingsleven,  met recreatiemogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen.
  • Prettig en veilig leven. Wij willen voortdurende aandacht voor veiligheid, respect en armoede.
  • Goede bewaking van de kosten van het gemeentelijk apparaat en de gemeentelijke uitgaven. Wie wil dat niet?

Fractie Lijst Borger, Lijst 6.

Het verkiezingsprogramma is te vinden op de website: https://lijstborger.nl/

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014: Stem en heb invloed op de beslissingen voor de komende 4 jaar!