Sociaal Noodfonds Lijst Borger moet acute geldnood verhelpen

OP initiatief van Lijst Borger steekt Brunssum 50.000 euro in een noodfonds. Dat is bedoeld voor mensen in acute geldnood, die niet snel op een andere manier te helpen zijn.

De gemeenteraad steunt een voorstel van Lijst Borger. Fractieleider Rob Dautzenberg zag als hulpofficier dat vaker mensen uit hun huis worden gezet terwijl ze met een klein bedrag geholpen zouden zijn. Zoals bij een vrouw van wie de partner plotseling overleed, waarna ze niet snel genoeg bij de bankrekening kon.

Maatschappelijk werk (CMWW) en sociale dienst ISD BOL gaan het fonds beheren. Aanvragen kunnen alleen via deze organisaties worden gedaan. Dat moet wat Dautzenberg betreft zo snel mogelijk geregeld zijn en met zo min mogelijk papierwerk.

Dautzenberg deed zijn voorstel naar het voorbeeld van het noodfonds in Zwolle, dat een particulier initiatief is. In Limburg bestaan dergelijke fondsen of zijn ze in voorbereiding in Heerlen, Landgraaf, Vaals, Schinnen en Meerssen. Ook Roermond en zeven Noord-Limburgse gemeenten hebben (plannen voor) een noodfonds. Landelijk zijn er 22 fondsen, die werken voor een honderdtal gemeenten. Er zijn nog negen initiatieven in voorbereiding, waarvan twee voor de regio’s Noord- en Zuid-Limburg.