Sociaal beleid

Leefbaarheid = geschikt om erin of mee te leven.

Het sociaal beleid in onze gemeente dient te getuigen van evenwichtigheid en doeltreffendheid.

Wat wil Lijst Borger?

  • Echte hulpbehoevenden optimaal helpen.
  • Terugdringen van het niet gebruiken van sociale voorzieningen.
  • Inzetten van intermediairs om integer de hulp te kunnen verlenen.
  • één-loket functie voor zorg en welzijn.
  • Optimale ondersteuning voor mensen met een beperking.

Meer informatie www.lijstborger.nl