ROMBOUTS MOET BLIJVEN

Onderwijs bepaalt in grote mate de kwaliteit van de samenleving.

Voortijdig schoolverlaten heeft vaak ongewenste negatieve gevolgen voor de maatschappij maar meer nog voor de schoolverlater zelf.

Wat wil Lijst Borger?

  • In stand houden van lokaal onderwijsbeleid.
  • Investeren in de toekomst van onze jongeren:
  • Schooluitval voorkomen met een actieve benadering.
  • Peuters en kleuters middels één voorschoolse voorziening begeleiden en dit samen te doen met het primaire onderwijs.
  • ondersteuning van ouders en jongeren.

Meer informatie op www.lijstborger.nl