2017: Wie is Rob Dautzenberg?

Ik ben Rob Dautzenberg, getrouwd en heb 3 kinderen en zes kleinkinderen. Ik ben gepensioneerd hoofdinspecteur van politie.

Sinds 2001 ben ik lid van Lijst Borger en ik maak sindsdien o.a. deel uit van de commissie ruimte en techniek. Verder ben ik ook al meerdere jaren lid van de commissie middelenen ABA. Vanaf 2009 ben ik namens Lijst Borger raadslid en doe dit met veel plezier. Alhoewel mijn politieke interesse ruim is, heb ik speciale aandacht voor leefbaarheid en veiligheid ouderen en jeugd.

Waarom lijst Borger? Ik heb bewust voor een lokale partij gekozen omdat ik dicht bij de burger wil staan en niet streef naar macht. Verder ben ik van mening dat de raadsleden van Brunssum alle burgers van Brunssum dienen te vertegenwoordigen in de raad en niet alleen een bepaalde groepering. De oprichter van Lijst Borger streefde meer dan 50 jaar geleden dit doel ook al na en dat sprak mij aan. Bovendien is Lijst Borger een sociale middenpartij en heeft zijn betrouwbaarheid meer dan 50 jaar bewezen.

Reden daarom koos ik voor Lijst Borger.

Was getekend,

Rob Dautzenberg

E-mailadres: robdautzenberg@ziggo.nl