Punt 10: Natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats.

Natuur begraven is een nieuwe manier van uitvaart naast cremeren en traditionele begrafenissen. Veel ouderen voelen ervoor en willen er meer over weten. Dit kan op een natuurbegraafplaats. Natuurbegraafplaatsen zijn een nieuw verschijnsel in Nederland. Er zijn nog niet veel natuurbegraafplaatsen, maar er zijn wel op veel locaties plannen voor het realiseren van nieuwe natuurbegraafplaatsen.

Een natuurbegraafplaats is een stuk natuur met een tijdelijke functie als begraafplaats. Ze worden gerealiseerd op landbouwgebied, weidegebied of eenzijdig productiebos. Dit wordt dan omgebouwd tot een gevarieerd natuurgebied. Soms zijn ze onderdeel van een veel groter landgoed.
Er is altijd een plan voor het verbeteren en ontwikkelen van de lokale natuur, de flora en fauna. De opbrengsten komen deels of geheel ten goede van het gehele landgoed of de aansluiting met een groter natuurgebied.

Wat wil Lijst Borger?

Een natuurbegraafplaats in Brunssum om zo de keuze voor onze burgers voor de periode na het voltooide leven ruimer te maken.