Graag presenteren wij u onze standpunten voor de periode 2018 - 2022 met als thema Sta op voor Brunssum.
Wij hebben uw wensen en het beste van ons vorige programma uitgewerkt voor de komende 4 jaar.
U vindt op deze pagina onze speerpunten op prettige wijze kort weergegeven.

Brunssum voor zelfstandigheid

Brunssum voor verenigingen

Brunssum voor de burger

Brunssum voor communicatie

Brunssum voor leren en opleiden

Brunssum voor zorg, welzijn en Participatie

Brunssum voor de jeugd

Brunssum voor senioren, onze zilveren generatie

Brunssum voor betaalbaar sporten

Brunssum voor een natuurbegraafplaats

Goede communicatie gemeente en Burgers

Aandacht voor openbare orde en veiligheid

Wonen en zorgen voor de dag van morgen

Waardering voor vrijwilligers

Gezonde leefstijl en preventie

Aandacht voor eenzaamheid

Leefbaarheid in uw wijk

Gezond financieel beleid

Beperken van de stijging lokale heffingen

De MKB is de hoeksteen van de economie en werkgelegenheid

Betere aansluiting openbaar vervoer

Stimuleren van recreatie en toerisme