Partij-programma Lijst Borger 2018-2022

Is de verkiezingsleus voor Lijst Borger vanaf 2018.

Brunssummers moeten opstaan en weer actief en bewust gaan stemmen, bij voorkeur op Lijst Borger. Keuzes maken die hun leven beïnvloeden i.p.v. passief toe te kijken, opstaan voor onze mooie gemeente Brunssum, er collectief achter gaan staan en samenwerken aan mooie ontwikkelingen die onze Parel van de Mijnstreek verder helpen.

Sta op voor Brunssum en zet er samen de schouders onder.

Vóór u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van Lijst Borger, een lokale politieke partij die al meer dan 50 jaar een grote rol speelt in de Brunssumse gemeenschap!

Waarom zijn er landelijk zoveel lokale partijen?
Wel, het eigen karakter van onze gemeente laat zich niet vangen in richtlijnen van de landelijke politieke partijen.
Vaak komen deze lokale partijen voort uit onvrede bij inwoners, die bekwame mensen uit hun midden invloed willen laten uitoefenen voor een beter bestuur.
Zij willen politiek bedrijven zonder het onnodig aanscherpen van tegenstellingen en met een goed contact met de kiezer, dus met u!

Lijst Borger beperkt haar aandachtsgebied niet alleen tot onze gemeente, maar kijkt ook over de grenzen daar waar het gaat om belangen die ook in onze gemeente spelen.
Wij hoeven onze aandacht niet te verdelen en kunnen ons daardoor grondig in onze gemeentepolitiek specialiseren. Lijst Borger is een lokale partij zonder landelijke politieke dogma’s en kan zich daarom helder en duidelijk richten op het algemeen belang.

Lijst Borger neemt deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad met gekwalificeerde kandidaten, die niet alleen kundig zijn, maar ook bewezen hebben in het midden van het maatschappelijk leven te staan.

Lijst Borger streeft er naar kandidaten uit alle wijken van Brunssum op de lijst te plaatsen, die met grote inzet het belang van de inwoners van onze mooie groene, veilige en leefbare gemeente vertegenwoordigen.

WAT WIL LIJST BORGER?

• Politiek bedrijven die gericht is op de praktijk van de lokale situaties.

• Speciale aandacht voor de wijken.

• Wijkgericht werken en de door ontwikkelingen krachtig op te pakken.

• Het bieden van mogelijkheden om optimaal te wonen, te werken en te recreëren.

• Ruimte geven aan bedrijven.

• Inzetten op het behoud van bedrijven en uitbreiding van bedrijventerreinen.

• Ondersteunen van goede initiatieven i.p.v. tegenwerken.

• Sociaal en duurzaam beleid voeren.

• Openbaarheid van vergaderstukken in de breedste zin des woords.

De top-10 van Lijst Borger.

1. Brunssum voor zelfstandigheid.

2. Brunssum voor verenigingen

3. Brunssum voor de Burger

4. Brunssum voor Communicatie

5. Brunssum voor leren en opleiden

6. Brunssum voor zorg, welzijn en
Participatie.

7. Brunssum voor de jeugd.

8. Brunssum voor senioren, onze zilveren generatie.

9. Brunssum voor betaalbaar sporten.

10. Brunssum voor een natuurbegraafplaats.

 

Klik hier voor het volledige programma

Bronnen:

Persbericht: Habion – Mw. A. Vos – http://www.habion.nl/pdf/persbericht20071402.pdf

www.natuurbegraafplaatsen-waaromwel.nl – Dhr. O. Binder

Partijprogramma 2014 -2018 Gemeentebelangen Voorst