Openbare fractievergadering en inloopspreek uur hervat.

Openbare fractievergadering,
maandag 14 september.

Het is Lijst Borger weer gelukt om een openbare gelegenheid te reserveren waarbij wij de coronamaatregelen kunnen respecteren en opvolgen.
Locatie: De Brikke Oave
Aanvang 19:30 uur

We bespreken onder andere de agendapunten van de agenda van de raadsvergadering van 22 september.
De agenda van de raadsvergadering is terug te vinden via:
https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/gemeenteraad en klik op de link naar iBabs. 

Daarnaast wordt ook de waardecheque van € 250,00 uitgereikt aan de winnaars van onze Facebook like en win actie.
De ZVB (Zwemvereniging Brunssum).

Hervatten inloopspreekuur Wethouder Janssen,
woensdag 16 september.

Het spreekuur wordt vanaf komende woensdag weer gehouden op elke woensdag van 16:00 tot 18:00 uur, maar is op een andere locatie dan voorheen.

De nieuwe locatie zal zijn, De Brikke Oave in de Foyer.

We hopen een ieder van jullie in goede gezondheid te zien.