Minder betalen aan arbeidsgehandicapten van de baan?

Lijst Borger was zwaar verbolgen over de regeringsplannen om arbeidsgehandicapten minder dan het minimumloon te gaan betalen. Lijst Borger diende daartoe een motie  in tijdens de raadsvergadering, deze motie is unaniem aangenomen. 

Ook vroeg Lijst Borger om deze motie naar alle gemeenten in Nederland te sturen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het intrekken van dit voorstel door de regering.

Namens Lijst Borger willen wij iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het verspreiden van onze motie en het daardoor uiteindelijk terugtrekken van dit belachelijke voorstel.