Military Meeting Point opent binnenkort in Brunssum

Binnenkort zal er in Brunssum een nieuwe ontmoetingsplek voor militairen, veteranen en hun thuisfront geopend gaan worden.

Veteranen Brunssum Military Meeting Point.

Waar dit zal gaan plaats vinden wordt binnenkort bekend gemaakt.

Het is een initiatief van de oprichter van Stichting Veteranen Brunssum.
Deze stichting organiseert jaarlijks op de 3e zaterdag van september de internationale veteranendag.
Hugo Janssen, destijds nog wethouder in de gemeente Brunssum, is nauw betrokken geweest bij de start van dit initiatief en zit ook in het comité van aanbevelingen van deze stichting.

http://www.militarymeetingpoint.com

https://www.facebook.com/MilitaryMeetingPointBrunssum/?ref=bookmarks