Lijst Borger stelt nieuw verkiezingsprogramma vast.

De leden van Lijst Borger hebben het concept verkiezingsprogramma 2014-2018 in de ledenvergadering unaniem goedgekeurd.

Huidig wethouder en lijsttrekker Hugo Janssen: ‘Het nieuwe programma is gebaseerd op de vele gesprekken die we met kiezers gehouden hebben en het beste van ons vorige programma. Het is fijn om te zien dat de leden zich er zonder enig voorbehoud in herkennen. Vergeet niet, een visie is statisch, maar een programma is altijd dynamisch. Als omstandigheden veranderen moet je wel de durf hebben mee te gaan in die veranderingen waarin je gelooft.’

Dennis Houkes, een van de nieuwkomers binnen de partij beaamt dit. ‘Met dit programma zetten we de lijn voort van het vorige programma maar geven we ook de ruimte aan de nieuwe wensen van de inwoners van Brunssum. Ik heb me natuurlijk grondig ingelezen in het oude programma toen ik lid werd van Lijst Borger en zie in het nieuwe programma terug dat de partij luistert naar de mening van de inwoners.’

Het nieuwe verkiezingsprogramma is te vinden op de website van Lijst Borger: https://www.lijstborger.nl/

Fractie Lijst Borger, Lijst 6