Lijst Borger klaar voor de verkiezingsstrijd.

Lijst Borger heeft eind december op een druk bezochte ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld . Donderdag 30 januari zijn door de kandidaten de kieslijsten ondertekend, waarna vrijdag  de kandidatenlijst is vrijgegeven. 23 leden vertegenwoordigen de vereniging publiekelijk, velen daarvan zijn in Brunssum daadwerkelijk actief voor Lijst Borger.

Hugo Janssen, lijsttrekker: “ het enthousiasme waarmee deze partij leeft en zich steeds vaker manifesteert, ook buiten de verkiezingstijd, is hartverwarmend en steunt ons in ons werk in de raad en in het college B&W. We zijn blij dat we over een groeiende achterban beschikken”

Toch roept Lijst Borger alle Brunssummers die actief de lokale politici willen ondersteunen op om lid te worden.

Paul Gieltjes, de nummer 6 van de lijst: “Er zijn vele belangrijke onderwerpen waarover de raad de komende 4 jaar moet beslissen en richting moet geven. Hoe voeren we de nieuwe participatiewetgeving bijvoorbeeld uit. Of denk eens aan de hoge werkeloosheid. Hoe meer inwoners  actief lid van de partij zijn, en hun ervaring en kennis met ons delen, hoe beter we in de raad onze burgers kunnen vertegenwoordigen. En het is toch geweldig als de burgers veel directer betrokken zijn bij de gemeente?”

Fractie Lijst Borger, Lijst 6.

De kandidaten (in willekeurige volgorde) gegroepeerd rondom lijsttrekker Hugo Janssen:

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014: Stem en heb invloed op de beslissingen voor de komende 4 jaar!