Lijst Borger kiest Lijsttrekker

In een druk bezochte ledenvergadering heeft Lijst Borger unaniem en met groot enthousiasme gekozen voor huidig lijsttrekker Hugo Janssen als de nieuwe lijsttrekker en de kandidaat wethouder voor de komende 4 jaar. Hugo Janssen heeft er al 4 jaar opzitten als Wethouder in het B&W van de huidige coalitie.

Hugo Janssen: “Ik ben vereerd door het vertrouwen van Lijst Borger in mijn functioneren als lid en wethouder in de afgelopen 4 jaar. Ik ga graag, ja gretig een nieuwe termijn aan als voldoende kiezers op ons stemmen en ons de kans wordt geboden verder te werken aan een mooier, veiliger en welvarender Brunssum.”

Fractievoorzitter en raadslid Rob Dautzenberg beaamt dit. “ Hugo heeft de afgelopen 4 jaar laten zien wat hij waard is en samen met de raadsleden van Lijst Borger alles gegeven om de inwoners van Brunssum op een integere, eerlijke manier te vertegenwoordigen. Het waren en zijn nog steeds geen makkelijke tijden: een economische recessie, door het Rijk opgelegde bezuinigingen en een groeiende werkeloosheid drukken hun stempel op onze stad.”

Tijdens de ledenvergadering werd ook het jaarverslag unaniem goedgekeurd. Het bestuur van Lijst Borger werd ook nog eens expliciet bedankt voor de inzet in de afgelopen jaren.

Het verkiezingsprogramma is te vinden op de website: https://www.lijstborger.nl