Lijst Borger in Actie voor VV de Leeuw

Artikel 43 vragen van Lijst Borger op 19 maart 2018

 

Antwoordbrief 7 Lijst Borger opslag materialen voetbalvereniging vv de Leeuw

 

Lijst Borger bereikte het bericht over de opslagproblemen bij VV De Leeuw. Op dit moment staan er 2 roestige containers en worden veel spullen bij de leden zelf opgeslagen. Dit is voor Lijst Borger onacceptabel. Zeker omdat VV De Leeuw een van de grootste verenigingen is en het ledenaantal nog steeds toeneemt. Hieronder de artikel 43 vragen die Lijst Borger aan de Gemeente Brunssum stelde met in de bijlag de beantwoording vanuit de gemeente:

 

Vooraf gesteld dat Lijst Borger niet tevreden is met de beantwoording en een motie in voorbereiding heeft die zij zullen indienen tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Brunssum. 

 

Geachte Griffie, 

 

Gelieve de onderstaande vragen als artikel 43 te behandelen.

 

De fractie van Lijst Borger ontving een bericht over opslagproblemen van materialen. Reeds eerder maakten wij gewag van de opslag van materialen bij VV de Leeuw in oude roestige en vochtige zeecontainers. Blijkbaar is daarover het gesprek niet aangegaan en dat betreuren wij ten zeerste. Ik citeer ten dele uit een bericht dat bij onze fractie ter kennis is gebracht.

Op dit moment beschikt voetbalvereniging De Leeuw over onvoldoende opslagruimte. Bent u hiervan op de hoogte.

De beschikbare ruimten zijn klein en decentraal, hierin dient een centralisatie plaats te vinden. Kunt u zich in dat standpunt vinden.

Het materiaal voor het jaarlijks te organiseren jeugdtoernooi o.a. wordt zelfs op thuis adressen van leden opgeslagen. Bent u het met ons eens dat materialen opslag bij leden thuis verre van optimaal is. Welke oplossing ziet u hierin om VV de Leeuw te ondersteunen in de oplossing.

Is er ooit een vergunning afgegeven voor de opslag van materialen in ijzeren containers welke door de gemeente zelf ooit geplaatst zijn.

Is het correct dat de plaats waar deze containers nu staan binnen het PIP van de Provincie valt.

Is hierdoor de gemeente of provincie nu het bevoegde gezag. Bij voorstaande vraag graag de uitwerking van oplossing danwel probleem bij beide mogelijke antwoorden.

Lijst Borger verkeerde in de veronderstelling dat middels de knelpuntenpot elke voetbalclub een bedrag heeft ontvangen om accommodatie problemen acuut op te lossen.

Kunt u ons aangeven op welke wijze daaraan invulling is gegeven in relatie tot de huidige geschilderde problematiek.

 

Vriendelijk verzoekend om een spoedige beantwoording. 

 

Namens de fractie van Lijst Borger, 

Hugo Janssen