Lijst Borger bedankt de kiezers!

Lijst borger bedankt u als burger voor de stemmen die u heeft uitgebracht aan alle partijen het is belangrijk om van u stemrecht gebruik te maken en met bijna 53% opkomst heeft u dat ook laten zien.

Wij bedanken de burgers die op onze partij gestemd hebben, met 1197 stemmen zijn wij heel tevreden, 324 meer stemmen dan in het jaar 2014. Een stijgende lijn die wij willen gaan voortzetten.

Samen met u staan wij op voor Brunssum!