Levensverhalen van roze ouderen

tekst en fotografie: Eveline van de Putte

voorwoord: Arthur Japin

Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen

Stormachtig Stil bevat 25 bijzondere levensverhalen. Oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders, van Nederlandse en niet Nederlandse afkomst, en een ‘moeder van’, vertellen openhartig over hun stormachtige (liefdes)leven en vaker nog over hun stilzwijgen en angst om nog altijd niet geaccepteerd te worden.

Stormachtig Stil is een unieke, kleurrijke verzameling portretten. Het is een boek over het balanceren tussen openheid en taboe, moed en wanhoop, kracht en kwetsbaarheid. Het geeft niet alleen een beeld van hoe de maatschappij zich ten opzichte van het thema homoseksualiteit heeft opgesteld, maar ook van de worsteling van de geïnterviewden om zichzelf te kunnen zijn. Dit boek draagt bij aan kennis over deze doelgroep, die zich steeds duidelijker profileert binnen zorg en welzijn. Stormachtig Stil is geen theoretische verhandeling over de doelgroep, het laat de ouderen zelf aan het woord!

Waarom dit boek?

Voor veel homoseksuele ouderen in een verzorgingstehuis of andere woon-zorgsituatie, is het moeilijk zichzelf te zijn, sociale contacten te leggen en de juiste zorg en aandacht te krijgen. Op initiatief van COC Leiden en Stichting Radius worden levensverhalen van roze ouderen verzameld. Deze verhalen helpen negatieve reacties van hun omgeving en  medebewoners tegen te gaan, en de kennis over homoseksualiteit te vergroten.

Maak dit bijzondere boek mogelijk en koop aandelen voor slechts 5 euro per stuk 

Alleen wanneer we de handen ineen slaan kunnen we het boek realiseren. De Empowerment Foundation verkoopt 4000 aandelen van 5 euro per stuk.

Voor 1 t/m 49 aandelen: naamsvermelding

Voor 50 t/m 99 aandelen: plaatsing bedrijfslogo, plus 1 boek

Voor 100 t/m 199 aandelen: halve pagina advertentie, plus 5 boeken

Voor 200 aandelen of meer: hele pagina advertentie, plus 10 boeken

Behalve naamsvermelding krijgt u uiteraard een uitnodiging voor de feestelijke boekpresentatie!

U kunt tot 9 september 2013 aandelen kopen door een bedrag over te maken op:

RABO 1062.37.578 t.n.v. Empowermentfoundation, o.v.v. STST.

 Uitgeverij Xanten

Stormachtig Stilis een uitgave van Uitgeverij Xanten. Voor meer informatie zie: www.uitgeverij-xanten.nl

Volg Stormachtig Stil op Facebook

https://www.facebook.com/pages/Stormachtig-Stil/507616539284364