Krant maakt fout?

Beste Burgers van Brunssum,

Vanmiddag vernamen wij dat in het weekblad VIA Brunssum groot stond.

Fusie geen taboe voor Lijst Borger.

Vorige week heeft een journalist van dat blad met de Fractievoorzitter van Lijst Borger contact gezocht en gevraagd hoe wij over fusie dachten. Door hem is het standpunt van Lijst Borger, zoals ook gisteren naar gedeputeerde Koopmans toe, naar voren gebracht dat wij zelfstandig kunnen en moeten blijven.
Lijst Borger zal dan ook alles in het werk stellen om dat zo te houden.
Aan de ” journalist”  is ook gezegd dat wij niet weten wat er over 10 jaar is en dat zaken dan opnieuw bekeken dienen te worden.
Dat een journalist hieruit opmaakt dat fusie geen taboe is voor Lijst Borger is natuurlijk flauwekul.
Wij zijn misschien wel de laatste die zullen instemmen met een fusie.
Lijst Borger zal via Rob Dautzenberg contact opnemen met de betreffende journalist om een rectificatie te plaatsen.

Rob Dautzenberg
fractievoorzitter
Lijst Borger