Kinderen doen mee

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 10 september is het raadsvoorstel om de resterende middelen in de reserve “kinderen doen mee” in te zetten ten behoeve van muziek en dansonderwijs. Lijst Borger heeft hier voor gestemd.
 
De kinderombudsman doet in zijn rapport “kinderen in armoede in Nederland” enkele aanbevelingen aan de gemeentes, waaronder het samenstellen van een “kindpakket”. In Brunssum bestaan reeds diverse voorzieningen die worden aanbevolen in het rapport. Het inzetten van deze reserve is daarop een goede aanvulling. De regeling is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar van ouders met een minimuminkomen (tot 110% bijstandsnorm). Lijst Borger hoopt dat veel kinderen hier van gebruik gaan maken en dat wij ze straks mogelijk terug gaan zien in de harmonie of fanfare of misschien zelfs wel in een talentenshow op TV.
 
Lukt dat niet hebben we nog altijd ook de zaate hermeniekes of dansverenigingen die blij zullen zijn mijn jonge instroom in hun verenigingen. Allen kinderen doen mee in Brunssum. Samen Vooruit.
 
Fractie Lijst Borger