Kamerlid Ybeltje Berckmoes bezoekt Betere Buren

Op vrijdag 6 december 2013 bracht Ybeltje Berckmoes, lid Tweede Kamer voor de VVD, een werkbezoek aan de gemeente Brunssum. Tijdens het bezoek liet ze zich bijpraten over de wijze waarop de gemeente Brunssum problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt wil oplossen door de inzet van het ‘mensontwikkelbedrijf’ Betere Buren.
 
Mevrouw Berckmoes, woordvoerder Sociaal Economische Innovatie voor de VVD-fractie, houdt zich in de Tweede Kamer bezig met de thema’s armoedebeleid en arbeidsmarkt. Om te zien welke nieuwe, innoverende ideeën gemeenten op lokaal niveau ontwikkelen, bezocht ze Betere Buren. Betere Buren biedt mensen in de bijstand de mogelijkheid om via werkervaring en scholing een betaalde baan te vinden.
 
Tijdens haar bezoek gaf wethouder Hugo Janssen een toelichting op de methodiek van Betere Buren en de wijze waarop de gemeente die methodiek verder wil ontwikkelen als antwoord op de extra taken die gemeenten krijgen na invoering van de Participatiewet (2015). Ook sprak Ybeltje Berckmoes met een aantal medewerkers van Betere Buren. Na afloop prees ze het gemeentelijk initiatief vanwege het innovatieve karakter en vanwege de voortvarendheid waarmee Brunssum ermee aan de slag is gegaan.
 
Betere Buren
Betere Buren ging in 2010 van start als een gemeentelijk buurtbeheerbedrijf. Doel van het buurtbeheerbedrijf was het bevorderen van uitstroom van mensen uit de Wwb (bijstand). In de komende vier jaar, tot en met 2017, wordt de ambitie van Betere Buren fors opgeschaald. Met Betere Buren wil de gemeente op een verantwoorde en duurzame wijze uitvoering geven aan de toekomstige Participatiewet.
 
De Participatiewet verplicht straks iedereen die een uitkering ontvangt, hier iets voor terug te doen. Brunssum wil Betere Buren in de komende jaren ontwikkelen tot een volwaardig ‘mensontwikkelbedrijf’ waar mensen in de bijstand, medewerkers in de sociale werkvoorziening, én jong-gehandicapten via een sluitende aanpak aan de slag kunnen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.