Jeugd

 

Jeugd en jeugdzorg zijn een groot onderdeel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
Om de decentralisatie goed in te bedden heeft Lijst Borger een aantal punten die zeer belangrijk zijn in de voor ons liggende jaren.

• Jongeren met extra hulpvraag worden geholpen in overleg met onderwijs, maatschappelijk werk, CJG, politie, jongerenwerk.
• Jongeren, die tijdelijk of blijvend buiten de woonomgeving moeten verblijven, worden i.o.m. medici, ouders en geestelijke gezondheidszorg geplaatst in daartoe geschikte instellingen.
• Jongerenbeleid wordt “ter plekke” vormgegeven: jongerenwerkers treden in contact met jongeren op de plaats waar zij zich ophouden en begeleiden hen naar volwaardig burgerschap.
• De hulpverleningsketen wordt (verder) vormgegeven: het centrum voor jeugd en gezin, voorlichting in de scholen over alcoholmatiging en preventieve aandacht voor drugsgebruik en rookgedrag.
• JOGG (jongeren op gezond gewicht) wordt uitgewerkt en op het CJG en de scholen geïntroduceerd.
• Jongeren zijn óf aan het werk, óf zij volgen onderwijs, óf beide worden gecombineerd.
happelijke stages worden gefaciliteerd.
• De Stichting Leergeld, bijzondere bijstand voorzien in participatie voor kinderen van mindervermogende ouders.
• Geïnteresseerde jongeren worden actief betrokken bij de politiek; zij worden uitgenodigd te participeren in discussies over actuele thema’s, die de jeugd aangaan.