Hoe wilt u later wonen in Brunssum?

Bijeenkomst over Woonvisie

In 2016 stelt de gemeente Brunssum haar nieuwe woonvisie op. Wilt u meepraten over die nieuwe Woonvisie? Dan bent u welkom tijdens een bijeenkomst in de Brikke Oave op maandag 22 februari 2016. 

woonbeleid voor de komende jaren wordt bepaald. Het gaat daarbij om vragen als:

  • Welke keuzes dient de gemeente te maken? 
  • Welke onderwerpen zijn belangrijk? 
  • Hoe zou het aanbod aan soorten woningen in 2030 uit moeten zien
  • Wat moeten we daar voor doen? 
  • Hoe maken we onze woningen goedkoper in energieverbruik?
  • Hoe maken w eonze woning geschikt voor alle leeftijden? 
  • In welke moeilijke situaties hebben mensen extra ondersteuning nodig? 
  • Hoe houden we de sociale huursector betaalbaar en beschikbaar?

In de afgelopen jaren zijn al enkele regionale en lokale onderzoeken uitgevoerd en is een beeld gevormd van de woningmarkt. De volgende stap is nu om met alle betrokken partijen het toekomstig beleid voor Brunssum te verkennen.

Komt u ook? 
De bijeenkomst vindt plaats maandag 22 februari van 14:00 tot 16.30 uur in de Brikke Oave. U kunt zich tot 15 februari aanmelden bij Pim Tiggeloven van Companen: stuur ene mail naar tiggeloven@companen.nl of bel 026 351 25 32.