Herindeling? Koopmans komt naar BRUNSSUM.

Op maandag 17 juli te 16.00 uur is er een openbare bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente Brunssum alwaar Deputé Koopmans uitleg komt geven.

Heeft U interesse om te horen waarom de provincie Brunssum dwingt in een herindeling, kom dan maandag 17 juli naar de raadzaal van de gemeente Brunssum.
U bent van harte welkom.

11 juli 2017 was in de gemeente Brunssum ook de raadsvergadering waarin de jaarrekening en de perspectiefnota aan de orde kwam.

Zoals u reeds via de krant heeft vernomen is er een overschot van meer dan 2 miljoen euro.

Natuurlijk zijn er voorstellen gedaan om geld te reserveren voor een aantal zaken. Lijst Borger had daar geen moeite mee aangezien dit noodzakelijk is doch een bedrag reserveren van 400.000 euro voor een brug over de buitenring heeft ons moeite gekost.Niet alleen de gemeente Brunssum reserveert 400.000 euro neen ook de provincie draagt dat bedrag bij. Dit wordt dan wel een heel erge dure brug. Uiteindelijk hebben wij ons laten overtuigen en zagen de noodzaak hiervan.

De perspectiefnota zelf gaf aan dat men binnen drie jaar vier miljoen euro wil uitgeven dat gedekt dient te worden door de algemene reserves. Buiten het feit dat je niet over je graf heen dient te regeren, maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, werd ook niet aangegeven waar men precies het geld voor nodig heeft.

Lijst Borger heeft dan ook niet ingestemd met de perspectiefnota waardoor deze door de meerderheid van de raad werd afgewezen.

Door Lijst Borger zijn wel een aantal moties ingediend te weten;

1. geen indexering OZB.

2. uitbreiding BOA’ s.

3. onderzoek naar instellen SOCIAAL NOODFONDS.

4. Plaatsen extra hondenpoepbak in Brunssum-noord;

Een ander agendapunt was het verrassende standpunt van GS met betrekking om Brunssum alsnog te betrekken bij de Fusie Heerlen-Landgraaf. Middels een amendement hebben de lokale partijen; BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger 100.000 euro gereserveerd voor eventuele juridische bijstand en voorlichting naar de burgers toe. 

Wij hopen uiteraard dat wij dat geld nooit hoeven aan te spreken.

Lijst Borger.