Handen af van Brunssum!

Het burgerinitiatief ‘Handen af van Brunssum!’ , ondersteund door de lokale Brunssumse partijen PAK, Lijst Borger, BBB Lijst Palmen en BCD, organiseert a.s. vrijdag 10 februari een busreis naar het gouvernement in Maastricht.
De Provinciale Staten nemen namelijk dan een besluit of dhr. Ger Koopmans (CDA) zijn vrijbrief krijgt om een herindeling van bovenaf op te leggen middels de ARHI procedure.
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Brunssum is echter tegen een herindeling, zo is in november en januari tot tweemaal toe besloten.

Brunssum is financieel gezond. Ook heeft Brunssum reeds diverse goed lopende samenwerkingsverbanden daar waar nodig.
Daarnaast is de handelswijze van de provincie in de personen van Ger Koopmans en Eric Geurts onacceptabel.
Dit zullen wij ook in woord en daad kenbaar maken a.s. vrijdag.

De AHRIS procedure wordt vrijdagochtend behandeld in de vergadering van de Provinciale Staten. Burgers hebben het recht om aan het begin van de vergadering in te spreken over een stuk dat op de agenda staat.
Namens het burgerinitiatief hebben Rob Dautzenberg en Servie L’Espoir al toegezegd in te zullen spreken. U als burger kunt ook inspreken, voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de griffie in Brunssum.

Het zou een goed signaal richting de provincie zijn om met veel inwoners aanwezig te zijn tijdens deze vergadering. Ondanks dat het kort dag is en de vergadering overdag op een werkdag plaatsvindt, hopen wij op uw massale steun.

De bus vertrekt vrijdag 10 februari om 8.30 uur vanaf het Lindeplein / Brikke Oave. Er zijn geen kosten verbonden aan deze reis.
De vergadering start om 10.00 uur en wij zullen het verzoek indienen om dit agendapunt als eerste te bespreken.
U kunt zich aanmelden via de griffie in Brunssum door een mail te sturen naar griffie@brunssum.nl of te bellen met de griffie op 045-5278429 .
U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid naar Maastricht gaan.

Indien u kennissen, familie en vrienden heeft wonen in de andere gemeenten die met een mogelijke herindeling te maken hebben (Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal, Heerlen) en tegen zijn, kunnen uiteraard ook aanwezig zijn in Maastricht. Dit gaat natuurlijk niet alleen Brunssum aan, maar alle genoemde gemeenten.