Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties

Gemeente stimuleert deelname aan preventieproject seksueel misbruik
 
De gemeente Brunssum biedt vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om voor alle vrijwilligers een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Voorwaarde is dat deze verenigingen deelnemen aan het project ‘In veilige handen’. Dit project is gericht op preventie van seksueel misbruik van kinderen en mindervaliden in het vrijwilligerswerk. Op woensdag 27 november 2013 gaat het project van start met de eerste Brunssumse verenigingen.
 
Vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met kinderen, dragen de verantwoordelijkheid om voor een veilige omgeving te zorgen. Daarbij gaat in de laatste jaren in het bijzonder de aandacht uit naar het voorkomen van seksueel misbruik.
 
Een middel tegen misbruik is de Verklaring Omtrent Gedrag. De VOG voorkomt dat vrijwilligers die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, opnieuw in de fout kunnen gaan wanneer ze zich aanmelden bij een andere club of vereniging. Gebleken is dat de legeskosten van een VOG (30,05 euro in Brunssum) een drempel vormen. De gemeente Brunssum stelt daarom lokale verenigingen in de gelegenheid om een gratis VOG aan te vragen voor alle vrijwilligers die werken met kinderen.
 
Gedragscode
Om voor de gratis VOG in aanmerking te komen, moet de betreffende vereniging wel deelnemen aan het project ‘In veilige handen’. Gedurende een drietal bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over preventie van seksueel misbruik. De aangereikte methoden en materialen kunnen vervolgens worden gebruikt voor een breed integriteitsbeleid binnen de vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat de vereniging of club onder meer een gedragscode en een meldprotocol opstelt, en meedoet aan een landelijk registratiesysteem.
 
De gemeente helpt de verenigingen bij de invoering van deze maatregelen via ondersteuning door de Vrijwilligerscentrale Brunssum, en door bij te dragen in gemaakte kosten.
 
Subsidie
Voor het project ‘In veilige handen’ komen alle verenigingen in aanmerking die van de gemeente Brunssum subsidie ontvangen. In de toekomst wil de gemeente bij het verstrekken van subsidies ook nadrukkelijk meewegen of een vereniging beschikt over een erkend integriteitsbeleid.
Vooralsnog gaan we de verenigingen niet verplichten om deel te nemen aan het project ‘In veilige handen’. Gezien het belang van deze aanpak – het voorkomen van seksueel misbruik van kwetsbare mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd – zijn wij ervan overtuigd dat verenigingen graag deelnemen. Maar zal de gemeente over een paar jaar bij subsidie-aanvragen wel degelijk kritisch gaan kijken of de betreffende organisatie inderdaad een voldoende veilige omgeving biedt.
 
Aanmelding
Inmiddels hebben de eerste Brunssumse verenigingen zich aangemeld voor het project ‘In veilige handen’. Op woensdag 27 november is de eerste bijeenkomst. De eerste groep zit vol. In 2014 worden nieuwe bijeenkomsten georganiseerd. Daarvoor aanmelden is nu al mogelijk. Dat kan via veiligehanden@brunssum.nl