Formeel vertegenwoordigt Lijst Borger sinds 1962 de burgers van Brunssum. Al ruim 50 jaar dus.
Lijst Borger was, is en blijft een plaatselijke groepering die een afspiegeling van de Brunssumse gemeenschap wil zijn en diep in die gemeenschap is geworteld. De Lijst Borger leden weten uit eigen ervaring wat in Brunssum leeft en hebben veelvuldig contact met de Brunssumers.

Toch kennen we ook de onofficiele jaren, voor en na de tweede wereldoorlog. Ook toen was Lijst Borger politiek al actief in Brunssum:

De 60'er Jaren: Loco Burgemeester H.G.H. (Harrie) Borger en zijn partij:

Het Limburgsch Dagblad 1978:

Het Limburgsch Dagblad 1984:

Het Limburgsch Dagblad 1990:

Het Limburgs Dagblad 1994: Lijst Borger de grootste partij.

LIJST BORGER:VOOR EN DOOR BRUNSSUMMERS

Politiek bezien is Lijst Borger succesvol. Dankzij de steun van de kiezers heeft Lijst Borger - sinds haar oprichting - op slechts 7 jaar na altijd in het gemeentebestuur gezeten en haar verantwoordelijkheid genomen.

Lijst Borger houdt zich dan ook alleen bezig met de lokale belangen: Brunssums belangen. Uw belangen. Onze onafhankelijkheid van de landelijke politiek voorkomt dat – voor Brunssum - zinloze stokpaardjes van landelijke partijen een rol spelen.

Burgers gaven vroeger eenmaal per vier jaar hun stem en daarmee hun vertrouwen aan een partij. Tegenwoordig willen burgers meer zeggenschap over en meer invloed op zaken die hen raken of waar ze een uitgesproken mening over hebben gevormd. Vertrouwen blijft belangrijk, maar nu bestaat (terecht) de behoefte zelf mee te willen beslissen.

Harrie Borger, de grondlegger van Lijst Borger, had in de zestiger jaren dus een vooruitziende blik. Hij was toen al van mening dat de burgers van Brunssum dichter bij de politiek dienen te staan. Hij vond dat de raadsleden in de raad van Brunssum alle burgers van Brunssum dienden te vertegenwoordigen en niet alleen een bepaalde groepering.

Lijst Borger vindt dat nu nog steeds. Daarmee blijft Lijst Borger een partij die tussen de burgers staat. Niet erboven. Denkend en handelend in het belang van Brunssum en haar burgers.

Lijst Borger werkt daarom al sinds vele jaren samen met diverse plaatselijke en landelijke politieke partijen. Brunssum heeft daar baat bij gehad, getuige het uitstekende voorzieningsniveau van deze prachtige gemeente, met zijn internationaal karakter, grenzeloze gastvrijheid, recreatie- en centrumvoorzieningen.

Lijst Borger staat voor hetgeen zij uitdraagt maar tolereert geen opportunisme, achterklap, kiezersbedrog en persoonlijke vetes. Herstel van geschonden vertrouwen in de gemeente, haar bestuur, de ambtenaren en de politiek is dan ook punt van aandacht.

Een stukje historie - herkent u ze nog: