Gemeentelijke subsidie voor Perron 045

De gemeente Brunssum gaat Perron 045 in de komende twee jaar financieel ondersteunen. Perron 045 is een project dat jongeren begeleidt die nog geen startkwalificatie of diploma hebben. Het project is een initiatief van CMWW Brunssum-Onderbanken.
 
De doelgroep van Perron 045 zijn jongeren uit Brunssum en Onderbanken in de leeftijd 18-23 jaar. Met ingang van 2013 wil het project jaarlijks 50 jongeren begeleiden bij het behalen van een startkwalificatie, bemiddeling naar een stage of werkervaringsplek en, waar mogelijk, naar werk.
 
Mentor
Landelijk stopt elk jaar ongeveer 3 procent van de jongeren voortijdig met hun opleiding. In Parkstad ligt dat percentage hoger. In Brunssum, bijvoorbeeld, ging het enkele jaren geleden nog om 3,9 procent.
 
Perron 045 biedt de deelnemers een programma bestaande uit training en talentontwikkeling. Doel is het behalen van een startkwalificatie op minimaal MBO-2 niveau, HAVO of VWO. Iedere jongere krijgt een eigen mentor. Dat is een vrijwilliger die persoonlijke begeleiding biedt. Samen met de jongere wordt er op zoek gegaan naar een passende opleiding. De mentor functioneert als een rolmodel, heeft een ‘klik’ met de jongere, kijkt samen met hem of haar naar kwaliteiten, talenten en kansen, geeft tips en ondersteuning, en inspireert en stimuleert.
 
Aanvullende financiering
Het CMWW krijgt in de jaren 2013-2015 jaarlijks 75.000,- euro van het Oranje Fonds voor de uitvoering van Perron 045. De totale projectkosten bedragen jaarlijks circa een ton. In 2013 lukte het om eenmalig aanvullende financiering te vinden. Voor de resterende twee jaar dreigden tekorten. Daarop besloot de gemeente om bij te springen en voor 2014 en 2015 jaarlijks 25.000,- euro toe te zeggen vanuit het re-integratiebudget. Daarmee kunnen de oorspronkelijke ambities van het programma behouden blijven.
 
Wethouder Hugo Janssen: “Het gaat hier om een kwetsbare groep. Jongeren die afhaken op school en zo in een kansloos bestaan dreigen terecht te komen. Perron 045 wil het leven van die jongeren weer op de rails krijgen. Dat is geweldig belangrijk want je bent er helemaal aan het begin bij, op het moment dat je veel maatschappelijke schade en verlies aan menselijk kapitaal kunt voorkomen. Dat is ook de reden waarom de gemeente Brunssum nu financieel bijspringt”.
 
Koningin Maxima
Perron 045 is onderdeel van het landelijke programma Kansen voor Jongeren, een initiatief van het Oranje Fonds om schooluitval onder jongeren terug te dringen. In 2012 werden 136 projectvoorstellen ingediend om in aanmerking te komen voor ondersteuning door het programma. Uiteindelijk werden 20 sociale initiatieven gehonoreerd met een meerjarige subsidie. Perron 045, het project van CMWW Brunssum-Onderbanken, is door het Oranje Fonds als enige Limburgse deelnemer verkozen. De bijzondere status van Perron 045 werd in juni 2013 benadrukt door een bezoek van Koningin Maxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds.