Diploma in de zorg voor 9 medewerkers Betere Buren

Negen medewerkers van Betere Buren hebben op donderdag 7 november 2013 met succes een opleidingstraject voor Zorghulp afgesloten. Zij ontvingen een diploma. Een tiende medewerker sloot de opleiding af met een certificaat. Van deze groep stromen drie medewerkers uit naar een betaalde baan, nog eens drie medewerkers starten met een vervolgopleiding.
 
Het gaat om een groep vrouwen in de leeftijd van 27 tot en met 50 jaar die staan ingeschreven bij de gemeentelijke sociale dienst ISD BOL. Om ze voor te bereiden op een betaalde baan, gingen ze ruim een jaar geleden aan de slag bij het Brunssumse buurtbeheerbedrijf Betere Buren. Daar kregen ze een traject aangeboden dat bestond uit een opleiding MBO 1 Zorghulp bij Arcus, aangevuld met begeleiding vanuit Betere Buren. Die begeleiding bestond uit het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn in een betaalde baan, het ondersteunen bij huiswerkopdrachten vanuit de opleiding, en het inzetten in praktijksituaties die aansluiten bij de opleiding.
 
Uitstroom
De opleiding MBO 1 Zorghulp bereidt cursisten voor op een baan in de thuiszorg. Daarbij gaat het niet alleen om het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden bij mensen in een zorgsituatie, maar ook om het tijdig signaleren van veranderingen in de zorgbehoefte. De opleiding duurde een jaar en bestond uit één dag lessen per week. Aanvullend deden de cursisten ervaring op in praktijksituaties. Een aantal cursisten deed dit bij thuiszorgorganisaties, de overigen werden door Betere Buren ingezet in zorgtaken.
 
Van de 10 cursisten hebben twee deelnemers inmiddels een contract gekregen bij een thuiszorgorganisatie. Eén deelnemer gaat aan de slag bij een schoonmaakbedrijf. Drie cursisten beginnen aan een vervolgopleiding, MBO 2 Helpende. De andere cursisten worden vanuit Betere Buren ingezet voor zorgtaken in de Brunssumse wijken en doen daarmee praktijkervaring op waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt verder vergroten.
 
Spil
Inmiddels zijn dit jaar al meer dan 20 medewerkers van Betere Buren uitgestroomd naar een betaalde baan. Voor Brunssum is Betere Buren in toenemende mate een spil in het activeren van mensen die aan de zijlijn staan. De gemeente wil het bedrijf, dat begon als buurtbeheerbedrijf, in de komende jaren ontwikkelen tot een volwaardig ‘mensontwikkelbedrijf’.
 
Wethouder Hugo Janssen (Sociale Zaken): “Betere Buren richt zich op diverse doelgroepen. Mensen in de bijstand. Medewerkers in de sociale werkvoorziening. Jong-gehandicapten. Ze kunnen bij Betere Buren aan de slag, in de zorg of in het groen, en al doende en lerende diverse vaardigheden ontwikkelen.”
Betere Buren is een mes dat daarbij aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant kunnen bij het bedrijf jaarlijks tientallen mensen aan de slag. Aan de andere kant biedt het diensten die de sociale samenhang in de wijken versterken en het voorzieningenniveau op peil houden. “De sociale opbrengsten van Betere Buren zijn daarom enorm”, zegt Janssen. “Voor de mensen zelf, maar ook voor de gehele gemeenschap.”