Diploma in de zorg voor 4 medewerkers Betere Buren

Vier medewerkers van Betere Buren hebben op woensdag 8 juli 2015 met succes een zorgopleiding afgesloten. Zij ontvingen een diploma voor Helpende Zorg, Niveau 2. Van deze groep zijn inmiddels twee medewerkers aan de slag gegaan in een parttime baan.

Wethouder Hugo Janssen reikte op woensdag 8 juli 2015 diploma’s uit aan 4 medewerkers van Betere Buren die met succes een zorgopleiding afsloten. Uiterst links op de foto de Arcus-mentor die de vrouwen begeleidde, Gitte van Son. Foto: Emile Verhijden

Zorgdiploma

Het gaat om een groep vrouwen in de leeftijd van 32 tot 40 jaar. Vanuit de gemeentelijke sociale dienst ISD BOL gingen ze enkele jaren geleden aan de slag bij Betere Buren, waar ze werden voorbereid op een betaalde baan.

Via Betere Buren kregen ze een traject aangeboden dat bestond uit een zorgopleiding bij Arcus, aangevuld met begeleiding vanuit Betere Buren. Die begeleiding bestond uit het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn in een betaalde baan. Daarnaast liepen de vrouwen stage bij Cicero, Meander en Radar om praktijkervaring in de zorg op te doen.

Uitstroom

Van de vier cursisten hebben twee deelnemers inmiddels een betaalde parttime-baan gekregen. De overige twee vrouwen worden door een banenmakelaar van ISD BOL begeleid bij het vinden van een baan in de (thuis)zorg.

Betere Buren, eigendom van de gemeente Brunssum, helpt mensen in de bijstand aan werk. Dat gebeurt met begeleiding, coaching en, waar nodig, extra scholing. Door het verrichten van klussen voor bedrijven en particulieren doen de medewerkers van Betere Buren extra kennis en ervaring op en vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt.
Inmiddels zijn dit jaar al meer dan 20 medewerkers van Betere Buren uitgestroomd naar een betaalde baan.

Betere Buren

Verantwoordelijk wethouder Hugo Janssen is tevreden met dit resultaat: “Voor Brunssum is Betere Buren in toenemende mate een spil in het activeren van mensen die aan de zijlijn staan. Ze kunnen bij Betere Buren aan de slag, in de zorg of in het groen, en al doende en lerende diverse vaardigheden ontwikkelen. Zo slagen we erin om steeds meer mensen aan een betaalde baan te helpen”.