De poll-vragen van afgelopen jaar

In 2014 zijn we een poll op onze website begonnen om te peilen wat u, als bezoeker van onze site vindt. Velen van u hebben gereageerd, waarvoor wij u danken. Hieronder geven wij u de uitslagen van deze poll.

Vraag 1. (25/1) 130 stemmers
Politieke partijen moeten na de verkiezingen kiezen met wie ze samen gaan werken. In Brunssum zijn alle stromingen aanwezig: van links tot rechts, van lokaal tot landelijk. Wat vindt u van samenwerking? 
Politieke partijen moeten:
51% vooraf nooit andere partijen uitsluiten voor mogelijke samenwerking
28% vooraf duidelijk benoemen met wie ze na de verkiezingen willen samenwerken
21% zich beperken tot samenwerking met partijen uit de richting waartoe ze behoren

Vraag 2. (8/2) 130 stemmers
U kiest een partij (ook) om haar standpunten. Om Brunssum te besturen moet er echter samengewerkt worden; geen enkele partij heeft de absolute meerderheid. Wat wilt u bij samenwerking? 
Politieke partijen volgen:
37% bij samenwerking de grootse partij, ongeacht hun eigen programma
33% hun programma rekening houdende met de (on)mogelijkheden door de samenwerking
30% alleen hun programma, ongeacht wat andere partijen willen

Vraag 3. (24/2) 135 stemmers
Burgemeester & Wethouders (B&W) besturen samen met de Raadsleden Brunssum. B&W (en haar ambtenaren) voeren taken uit; de Raadsleden geven kaders en moeten de resultaten controleren. 
Informeert de gemeente u voldoende over besluiten en de uitvoering?
41% Nee, de gemeente informeert slecht; ik vind onvoldoende informatie
31% Ik weet niet hoe, waar en wanneer de gemeente informatie verstrekt
28% Ja, de gemeente informeert goed; ik vind voldoende informatie

Vraag 4. (12/3) 217 stemmers
Nature Wonder World (NWW) levert Brunssum & omgeving plm. 2.000 nieuwe banen op. Maar de aanleg van de Buitenring is een harde eis voor de bouw van NWW. Wilt u dat de Buitenring NIET aangelegd wordt, ook al levert NWW veel banen op?
47% Ja, ik wil de Buitenring
31% Nee, ik wil hoe dan ook geen Buitenring
22% Maakt me niet uit of de Buitenring er komt

Vraag 5. (28/3) 188 stemmers
Het gaat al jaren slecht in Nederland met de economie en de begroting. Ook gemeentes hebben dalende inkomsten en stijgende kosten. Vraag: Hoe moet volgens u onze gemeente de kosten en ontvangsten in evenwicht houden?
45% Kosten besparen
29% Verhogen belastingen
26% Allebei

Vraag 6. (28/4) 226 stemmers
In onze omgeving hebben we te maken met drie belangrijke problemen. Vraag: Welke heeft voor u absolute top prioriteit?
43% Werkeloosheid
29% Krimp in bevolking en economie
28% Vergrijzing bevolking
 
Vraag 7 (11/6) 296 stemmers
De Gemeente kent hoofdzaken waarop zij beleid uitvoert. Uitvoering echter betekent ook keuzes maken. Vraag: Welke hoofdzaak heeft voor u de grootste prioriteit?
32% Werkgelegenheid & Bedrijfsleven
25% Veiligheid & Gelijke rechten 
22% Zorg & Welzijn
21% Natuur & Recreatie

Vraag 8. (28/7) 225 stemmers
De verkiezingsuitslag liet twee winnaars zien: SP en BBB. Beiden hebben geen bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en zijn in de oppositie terechtgekomen door hun acties en hun opstelling gedurende de formatiepogingen. U vindt dit:
40% Begrijpelijk: it’s all in the game                                
31% Onbegrijpelijk: dit is kiezersbedrog                            
29% Onbelangrijk                                        

Vraag 9. (4/9) 284 stemmers
Volgt u de lokale politiek en specifiek de raadsvergaderingen?
33% Nee
24% ja, regelmatig
22% ja, een enkele keer
21% ja, ik ben zelfs actief in de politiek

Vraag 10. (23/10 – 30/11) 179 stemmers
Een raadslid/jurist suggereert in een wekelijks lokaal blaadje dat er sprake is van een vriendenrepubliek in Brunssum. Wat vindt U?
41% Nee, dat is nauwelijks het geval
31% Het laat me koud. Het leven is geven en nemen, ook in de politiek
28% Ja, men bevoordeelt elkaar meer dan gezond is