Landelijke aandacht natuurbegraafplaatsen

Lijst Borger heeft als een van haar verkiezingspunten een natuurbegraafplaats in Brunssum. De locatie daar gaan wij niet over maar dat de mogelijkheid onderzocht dient te worden staat vast.   Op dit moment is er ( Via Trouw) landelijke aandacht voor dit agendapunt van Lijst Borger. Trouw citeert het partijprogramma dat u op onze website […]

Second opinion Integriteit wethouder Jo Palmen

Lees net hele verslag via onderstaande link. Elzinga Korsten integr Palmen Brunssum 18 02 2018 DEF   Op 21 februari 2018 werd tijdens een persconferentie de ‘second opinion’ integriteit, Jo Palmen, en de betekenis daarvan gepresenteerd. Geen hoog en ernstig integriteitsrisico voor wethouder Jo Palmen. Laatste deel risico-onderzoek deugde niet. Risico-toetsing voor wethouders moet anders. […]

Uitnodiging Politiek Café

  De coalitiepartijen in Brunssum nodigen alle burgers van harte uit voor het politiek café. Hier kunt u terecht met al uw vragen, opmerkingen en suggesties. Of het nu gaat om overlast van hondenpoep of dat u verantwoording van ons wilt over een bepaald onderwerp, van iedere partij zijn er raadsleden of wethouders aanwezig om […]

Brunssum Zelfstandig

                Brunssum moet zelfstandig blijven. Op dit moment zijn er geen redenen aan te geven waarom wij op zouden moeten gaan in een groter geheel en onze identiteit als Parel van de Mijnstreek moeten opgeven. Een stabiel bestuur en financieel beleid vormen de basis van een zelfstandig Brunssum. […]

Partij-programma Lijst Borger 2018-2022

Is de verkiezingsleus voor Lijst Borger vanaf 2018. Brunssummers moeten opstaan en weer actief en bewust gaan stemmen, bij voorkeur op Lijst Borger. Keuzes maken die hun leven beïnvloeden i.p.v. passief toe te kijken, opstaan voor onze mooie gemeente Brunssum, er collectief achter gaan staan en samenwerken aan mooie ontwikkelingen die onze Parel van de […]

Verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen

Ons fractielid Ivo Boekhorst doet een oproep aan iedereen die uitgenodigd is om wangslijm af te geven, om ook te gaan. Citaat Ivo Boekhorst: ” Confronterende ontmoeting met de jongens die de tent deelden met Nicky Verstappen. Dit zijn mannen geworden de kans die hij nooit kreeg. Ik wil iedereen vragen zijn DNA af te […]

De top-10 van Lijst Borger.

Brunssum voor zelfstandigheid.   Brunssum voor verenigingen   Brunssum voor de Burger   Brunssum voor Communicatie   Brunssum voor leren en opleiden   Brunssum voor zorg, welzijn en Participatie.   Brunssum voor de jeugd.   Brunssum voor senioren, onze zilveren generatie.   Brunssum voor betaalbaar sporten.   Brunssum voor een natuurbegraafplaats.

Hugo Janssen Lijsttrekker Lijst Borger

Tijdens de ledenvergadering van Lijst Borger is voormalig wethouder en huidig raadslid Hugo Janssen unaniem voorgedragen als Lijsttrekker van Lijst Borger. Het is een grote eer om wederom de kar te mogen trekken voor Lijst Borger naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en verder, aldus de Lijsttrekker van Lijst Borger, Hugo Janssen. Hugo Janssen geeft verder aan […]

Sta op voor Brunssum

Ook dit jaar is Lijst Borger weer sponsor van het prachtige evenement Koning Carnaval Treffen. Op Carnavalszondag op ons mooie lindeplein kunt u gratis genieten van de beste artiesten die vasteloavend te bieden heeft. Kom samen op deze dag carnaval vieren in Brunssum. En: Sta op voor Brunssum.