Opening Beweegplein in Vijverpark

In het Vijverpark is op maandag 23 september 2013 een beweegplein geopend. Het beweegplein, dat openbaar toegankelijk is, bestaat uit diverse fitnessapparaten die door jong en oud gebruikt kunnen worden. Het plein ligt aan de zijde van de Vijverlaan, ter hoogte van de Tolenhof.   Het beweegplein is aangelegd om inwoners van Brunssum te prikkelen […]

Tevredenheid Wmo Brunssum hoogste van Parkstad

Nergens in Parkstad Limburg is de tevredenheid over de Wmo-voorzieningen zo hoog als in Brunssum. Het aandeel tevreden Wmo-klanten uit Brunssum is op nagenoeg alle onderzochte aspecten – behandeling bij aanvraag, deskundigheid, wachttijd, informatievoorziening, indicatiestelling – hoger dan het regio-gemiddelde. Dat blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek in zeven Parkstad Limburg-gemeenten.   Sinds 2007 wordt in […]

Vierde WWZ-team actief in Brunssum

Op woensdag 11 september 2013 is het vierde WWZ-team in Brunssum van start gegaan. Dat gebeurde in Brunssum-Oost, in de Hoeskamer. Het team biedt diensten en ondersteuning aan mensen die zorg nodig hebben, zoals ouderen en gehandicapten. Verschillende maatschappelijke partijen werken intensief samen in het team. De deelnemende partijen zijn Cicero Zorggroep, de… MeanderGroep, Parkstad […]

Kinderen doen mee

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 10 september is het raadsvoorstel om de resterende middelen in de reserve “kinderen doen mee” in te zetten ten behoeve van muziek en dansonderwijs. Lijst Borger heeft hier voor gestemd.   De kinderombudsman doet in zijn rapport “kinderen in armoede in Nederland” enkele aanbevelingen aan de gemeentes, waaronder het […]

Provincie Limburg mag starten met aanleg deel buitenring

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de eerder opgelegde schorsing van het inpassingsplan ‘Buitenring Parkstad Limburg’ op enkele onderdelen opgeheven. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag (4 september 2013). Dit betekent dat de provincie Limburg mag beginnen met de aanleg van een deel van het tracé van de […]

Levensverhalen van roze ouderen

tekst en fotografie: Eveline van de Putte voorwoord: Arthur Japin Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen Stormachtig Stil bevat 25 bijzondere levensverhalen. Oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders, van Nederlandse en niet Nederlandse afkomst, en een ‘moeder van’, vertellen openhartig over hun stormachtige (liefdes)leven en vaker nog over hun stilzwijgen en angst om […]