Openbare Fractievergadering Lijst Borger

Op donderdag 31 oktober is er een Openbare Fractievergadering van Lijst Borger. Aanvang 19:30 uur in Concordia, gelegen aan de Prins Hendriklaan. Deze openbare fractievergadering staat geheel in het teken van de begroting 2014 en verder. Naast onze fractiemedewerkers zullen ook onze Wethouder Hugo Janssen, raadsleden Rob Dautzenberg en Marjo Baten aanwezig zijn om met […]

Gemeentelijke subsidie voor Perron 045

De gemeente Brunssum gaat Perron 045 in de komende twee jaar financieel ondersteunen. Perron 045 is een project dat jongeren begeleidt die nog geen startkwalificatie of diploma hebben. Het project is een initiatief van CMWW Brunssum-Onderbanken.   De doelgroep van Perron 045 zijn jongeren uit Brunssum en Onderbanken in de leeftijd 18-23 jaar. Met ingang […]

Wijkloket Brunssum-West verhuist naar Emmastaete

Vanaf maandag 21 oktober 2013 is het wijkloket in Brunssum-West gehuisvest in Zorgcentrum Emmastaete aan de Akerstraat-Noord. Het wijkloket is er voor mensen die een beroep doen op een Wmo-voorziening. Het loket is op werkdagen geopend van 10-12 uur in de ochtend.   Het wijkloket in Brunssum-West was in het afgelopen jaar gevestigd in het […]

Onthulling plaquette bij oorlogsmonument

Op zaterdag 5 oktober 2013 vond de onthulling plaats van een plaquette bij het oorlogsmonument ‘Verstoorde huisraad’ in Brunssum. Het monument markeert de plek waar in 1942 een Britse bommenwerper neerstortte.   Op 5 oktober 1942 stortte een Lancaster-bommenwerper van de Royal Air Force, de Avro Lancaster R 5701, neer in de Brunssumse wijk Leeuwstuk […]

Opening Beweegplein in Vijverpark

In het Vijverpark is op maandag 23 september 2013 een beweegplein geopend. Het beweegplein, dat openbaar toegankelijk is, bestaat uit diverse fitnessapparaten die door jong en oud gebruikt kunnen worden. Het plein ligt aan de zijde van de Vijverlaan, ter hoogte van de Tolenhof.   Het beweegplein is aangelegd om inwoners van Brunssum te prikkelen […]

Tevredenheid Wmo Brunssum hoogste van Parkstad

Nergens in Parkstad Limburg is de tevredenheid over de Wmo-voorzieningen zo hoog als in Brunssum. Het aandeel tevreden Wmo-klanten uit Brunssum is op nagenoeg alle onderzochte aspecten – behandeling bij aanvraag, deskundigheid, wachttijd, informatievoorziening, indicatiestelling – hoger dan het regio-gemiddelde. Dat blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek in zeven Parkstad Limburg-gemeenten.   Sinds 2007 wordt in […]

Vierde WWZ-team actief in Brunssum

Op woensdag 11 september 2013 is het vierde WWZ-team in Brunssum van start gegaan. Dat gebeurde in Brunssum-Oost, in de Hoeskamer. Het team biedt diensten en ondersteuning aan mensen die zorg nodig hebben, zoals ouderen en gehandicapten. Verschillende maatschappelijke partijen werken intensief samen in het team. De deelnemende partijen zijn Cicero Zorggroep, de… MeanderGroep, Parkstad […]

Kinderen doen mee

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 10 september is het raadsvoorstel om de resterende middelen in de reserve “kinderen doen mee” in te zetten ten behoeve van muziek en dansonderwijs. Lijst Borger heeft hier voor gestemd.   De kinderombudsman doet in zijn rapport “kinderen in armoede in Nederland” enkele aanbevelingen aan de gemeentes, waaronder het […]

Provincie Limburg mag starten met aanleg deel buitenring

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de eerder opgelegde schorsing van het inpassingsplan ‘Buitenring Parkstad Limburg’ op enkele onderdelen opgeheven. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag (4 september 2013). Dit betekent dat de provincie Limburg mag beginnen met de aanleg van een deel van het tracé van de […]

Levensverhalen van roze ouderen

tekst en fotografie: Eveline van de Putte voorwoord: Arthur Japin Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen Stormachtig Stil bevat 25 bijzondere levensverhalen. Oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders, van Nederlandse en niet Nederlandse afkomst, en een ‘moeder van’, vertellen openhartig over hun stormachtige (liefdes)leven en vaker nog over hun stilzwijgen en angst om […]