Military Meeting Point opent binnenkort in Brunssum

Binnenkort zal er in Brunssum een nieuwe ontmoetingsplek voor militairen, veteranen en hun thuisfront geopend gaan worden. Veteranen Brunssum Military Meeting Point. Waar dit zal gaan plaats vinden wordt binnenkort bekend gemaakt. Het is een initiatief van de oprichter van Stichting Veteranen Brunssum. Deze stichting organiseert jaarlijks op de 3e zaterdag van september de internationale […]

1e bevrijdingsfestival in Brunssum

Op 5 mei zal voor de eerste keer Bevrijdingsfestival Brunssum gehouden worden. Een feestelijke dag waarin wij allemaal onze vrijheid vieren. https://www.facebook.com/bevrijdingsfestivalbrunssum/ http://www.bevrijdingsfestivalbrunssum.nl    

Motie Gelijke kansen op de arbeidsmarkt van Lijst Borger UNANIEM aangenomen.

Motie Lijst Borger Onderwerp: Gelijke kansen op de arbeidsmark Overwegende dat: Cedris fel tegen het wetsvoorstel Loondispensatie arbeidsbeperkten is. “Voor de mensen die een aanvulling krijgen, betekent dit dat iemand nooit een volwaardig werknemer wordt”, zegt Cedris-voorzitter Job Cohen, “Hij blijft zijn hele loopbaan gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering. Bovendien wordt de uitvoering verlegd van […]

Kabinet zet loondispensatie door ondanks felle kritiek

Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt TEKEN DE PETITIE https://benikhetnietwaard.petities.nl Dit plan om werkgevers te ‘ontlasten’ zorgt voor ongelijke kansen voor mensen met een beperking en zorgt ervoor dat hoe hard zij ook werken, nooit een volwaardig loon zullen krijgen of een pensioen op kunnen bouwen. Dit druist in tegen artikel 1 en […]

Lijst Borger bedankt de kiezers!

Lijst borger bedankt u als burger voor de stemmen die u heeft uitgebracht aan alle partijen het is belangrijk om van u stemrecht gebruik te maken en met bijna 53% opkomst heeft u dat ook laten zien. Wij bedanken de burgers die op onze partij gestemd hebben, met 1197 stemmen zijn wij heel tevreden, 324 […]

Punt 10: Natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats. Natuur begraven is een nieuwe manier van uitvaart naast cremeren en traditionele begrafenissen. Veel ouderen voelen ervoor en willen er meer over weten. Dit kan op een natuurbegraafplaats. Natuurbegraafplaatsen zijn een nieuw verschijnsel in Nederland. Er zijn nog niet veel natuurbegraafplaatsen, maar er zijn wel op veel locaties plannen voor het realiseren van nieuwe […]

LIKE, DEEL & WIN 2x € 250,00

Lijst Borger staat voor verenigingen en stichtingen in Brunssum en geeft met deze actie 2x € 250,00 weg. Voorwaarden: – like onze Facebook pagina (Lijst Borger) – like dit bericht (Like, deel & win) – deel dit bericht (Like, deel & win) – schrijf in een reactie onder dit bericht voor welke vereniging of stichting […]

Jeugd

  Jeugd en jeugdzorg zijn een groot onderdeel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.  Om de decentralisatie goed in te bedden heeft Lijst Borger een aantal punten die zeer belangrijk zijn in de voor ons liggende jaren. • Jongeren met extra hulpvraag worden geholpen in overleg met onderwijs, maatschappelijk werk, CJG, politie, jongerenwerk. • Jongeren, die tijdelijk […]

Landelijke aandacht natuurbegraafplaatsen

Lijst Borger heeft als een van haar verkiezingspunten een natuurbegraafplaats in Brunssum. De locatie daar gaan wij niet over maar dat de mogelijkheid onderzocht dient te worden staat vast.   Op dit moment is er ( Via Trouw) landelijke aandacht voor dit agendapunt van Lijst Borger. Trouw citeert het partijprogramma dat u op onze website […]