Alweer het bewijs dat investeren in mensen werkt.

Succes van Betere Buren ( gemeente Brunssum) in een Publiek Private Samenwerking met Balanz Facilitair heeft zijn weg gevonden in het Financieel Dagblad. www.allesoverpps.nl Namens de fractie van Lijst Borger, veel leesplezier. Hugo Janssen, Wethouder

Brunssum en Landgraaf kiezen voor gemeenschappelijke bestuursdienst

De gemeenteraden van Landgraaf en Brunssum hebben op 17 december 2013 in een gelijktijdige raadsvergadering ieder ingestemd met het voorstel om te komen tot een gemeenschappelijke bestuursdienst Brunssum-Landgraaf. Deze ambtelijke fusie zal in 2014 worden voorbereid en zal naar verwachting op 1 januari 2015 operationeel zijn. Bestuurlijk blijven de beide gemeenten zelfstandig. Voor de burger […]

Kamerlid Ybeltje Berckmoes bezoekt Betere Buren

Op vrijdag 6 december 2013 bracht Ybeltje Berckmoes, lid Tweede Kamer voor de VVD, een werkbezoek aan de gemeente Brunssum. Tijdens het bezoek liet ze zich bijpraten over de wijze waarop de gemeente Brunssum problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt wil oplossen door de inzet van het ‘mensontwikkelbedrijf’ Betere Buren.   Mevrouw Berckmoes, woordvoerder […]

Stemmingmakerij

Onderstaand een brief van een onafhankelijke burger die zich uit over de constante stroom aan “Stemingmakerij”. Er moet me iets van het hart over de plaatselijke politiek. Vanaf het begin dat ik in Brunssum kwam wonen, valt het me iedere keer weer op hoe Burger Belangen Brunssum (BBB) vooral via de “Consumentenwijzer” zich profileert. En […]

Startersregeling Brunssum uitgebreid

De startersregeling in de gemeente Brunssum wordt verruimd. Woningcorporatie Wonen Zuid neemt met een investering van 120.000 euro deel aan de bestaande regeling. Door deze deelname komt, na vermeerdering van de ingelegde som door Provincie Limburg en het Rijk, bijna een half miljoen euro aan extra startersleningen beschikbaar voor Brunssumse starters op de woningmarkt.   […]

Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties

Gemeente stimuleert deelname aan preventieproject seksueel misbruik   De gemeente Brunssum biedt vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om voor alle vrijwilligers een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Voorwaarde is dat deze verenigingen deelnemen aan het project ‘In veilige handen’. Dit project is gericht op preventie van seksueel misbruik van kinderen en mindervaliden in het […]

Diploma in de zorg voor 9 medewerkers Betere Buren

Negen medewerkers van Betere Buren hebben op donderdag 7 november 2013 met succes een opleidingstraject voor Zorghulp afgesloten. Zij ontvingen een diploma. Een tiende medewerker sloot de opleiding af met een certificaat. Van deze groep stromen drie medewerkers uit naar een betaalde baan, nog eens drie medewerkers starten met een vervolgopleiding.   Het gaat om […]

Openbare Fractievergadering Lijst Borger

Op donderdag 31 oktober is er een Openbare Fractievergadering van Lijst Borger. Aanvang 19:30 uur in Concordia, gelegen aan de Prins Hendriklaan. Deze openbare fractievergadering staat geheel in het teken van de begroting 2014 en verder. Naast onze fractiemedewerkers zullen ook onze Wethouder Hugo Janssen, raadsleden Rob Dautzenberg en Marjo Baten aanwezig zijn om met […]

Gemeentelijke subsidie voor Perron 045

De gemeente Brunssum gaat Perron 045 in de komende twee jaar financieel ondersteunen. Perron 045 is een project dat jongeren begeleidt die nog geen startkwalificatie of diploma hebben. Het project is een initiatief van CMWW Brunssum-Onderbanken.   De doelgroep van Perron 045 zijn jongeren uit Brunssum en Onderbanken in de leeftijd 18-23 jaar. Met ingang […]