13 sollicitanten burgemeesterspost Brunssum

Gouverneur Theo Bovens heeft 13 sollicitaties ontvangen voor de vacature van burgemeester in Brunssum. Dat heeft de provincie maandag bekendgemaakt. Van de 13 sollicitanten zijn er drie vrouw. Op twee na hebben allen een politieke achtergrond. Vijf van hen zijn lid van het CDA, twee van de VVD en één van de PvdA. Begin juli […]

Aanleg regenboogzebrapad door de motie van Lijst Borger uit 2018

?️‍? AANLEG REGENBOOGZEBRAPAD ?️‍? Lijst Borger diende in november 2018 een motie in voor de aanleg van een regenboogzebrapad in Brunssum. Het voorstel werd tijdens de begrotingsvergadering unaniem aangenomen. Gisteren heeft het regenboogzebrapad een plek gekregen in Brunssum. Je vindt het zebrapad op het wegdek van de Dorpstraat (kruising Julianastraat)! De tolerantie ten opzichte van […]

Sociaal beleid

Leefbaarheid = geschikt om erin of mee te leven. Het sociaal beleid in onze gemeente dient te getuigen van evenwichtigheid en doeltreffendheid. Wat wil Lijst Borger? Echte hulpbehoevenden optimaal helpen. Terugdringen van het niet gebruiken van sociale voorzieningen. Inzetten van intermediairs om integer de hulp te kunnen verlenen. één-loket functie voor zorg en welzijn. Optimale […]

ROMBOUTS MOET BLIJVEN

Onderwijs bepaalt in grote mate de kwaliteit van de samenleving. Voortijdig schoolverlaten heeft vaak ongewenste negatieve gevolgen voor de maatschappij maar meer nog voor de schoolverlater zelf. Wat wil Lijst Borger? In stand houden van lokaal onderwijsbeleid. Investeren in de toekomst van onze jongeren: Schooluitval voorkomen met een actieve benadering. Peuters en kleuters middels één […]

BRUNSSUM VOOR COMMUNICATIE

Communicatie is al jaren een steeds groter wordend probleem. Hoe bereiken wij onze burgers en hoe gaan we deze informatie en denkkracht ontwikkelen, in stand houden en uitwerken. Digitale netwerken zijn steeds belangrijker, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat en Instagram zijn er enkele voorbeelden van. Digitale online platforms zijn noodzakelijk om de informatievraag van de gemeente […]

Brunssum voor de mensen

Sociaal beleid moet primair ingestoken worden vanuit de grondhouding van Participatie, gebaseerd op het principe van “mee kunnen blijven doen in de samenleving”. Mensen die dat niet kunnen, moeten ondersteund worden en mensen die het niet willen moeten hulp krijgen in de goede richting. Senioren krijgen door de vergrijzing en de zeer grote groep actieve […]

Brunssum voor Verenigingen

Cultuur in zijn breedste vorm is de bakermat van Brunssum. Scouting, voetbal, handbal, breedtesport, carnaval, Parade, muziek, zang, dans, beeldende kunsten en monumentale gebouwen zijn er maar enkele.  Ledenaantallen lopen terug en verenigingen worstelen met de kosten van opleiding, huisvesten, organiseren van activiteiten, concerten en voorstellingen. Brunssum en Lijst Borger moeten fors inzetten op deze […]

Herindeling? Koopmans komt naar BRUNSSUM.

Op maandag 17 juli te 16.00 uur is er een openbare bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente Brunssum alwaar Deputé Koopmans uitleg komt geven. Heeft U interesse om te horen waarom de provincie Brunssum dwingt in een herindeling, kom dan maandag 17 juli naar de raadzaal van de gemeente Brunssum. U bent van harte […]

Provincie “Frommelt” Brunssum in herindelingsproces??

Na de gedwongen uithuwelijking van Landgraaf aan Heerlen en het verzet van Landgraaf dachten wij toch echt dat deze uithuwelijking niet zou doorgaan. Zeker gezien het uithuwelijken niet onderschreven werd door zowat alle landelijke partijen ( In den beginne). Maar ziedaar, als het om de macht en het pluche gaat draaien ze allemaal een ei […]