ROMBOUTS MOET BLIJVEN

Onderwijs bepaalt in grote mate de kwaliteit van de samenleving. Voortijdig schoolverlaten heeft vaak ongewenste negatieve gevolgen voor de maatschappij maar meer nog voor de schoolverlater zelf. Wat wil Lijst Borger? In stand houden van lokaal onderwijsbeleid. Investeren in de toekomst van onze jongeren: Schooluitval voorkomen met een actieve benadering. Peuters en kleuters middels één […]

BRUNSSUM VOOR COMMUNICATIE

Communicatie is al jaren een steeds groter wordend probleem. Hoe bereiken wij onze burgers en hoe gaan we deze informatie en denkkracht ontwikkelen, in stand houden en uitwerken. Digitale netwerken zijn steeds belangrijker, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat en Instagram zijn er enkele voorbeelden van. Digitale online platforms zijn noodzakelijk om de informatievraag van de gemeente […]

Brunssum voor de mensen

Sociaal beleid moet primair ingestoken worden vanuit de grondhouding van Participatie, gebaseerd op het principe van “mee kunnen blijven doen in de samenleving”. Mensen die dat niet kunnen, moeten ondersteund worden en mensen die het niet willen moeten hulp krijgen in de goede richting. Senioren krijgen door de vergrijzing en de zeer grote groep actieve […]

Brunssum voor Verenigingen

Cultuur in zijn breedste vorm is de bakermat van Brunssum. Scouting, voetbal, handbal, breedtesport, carnaval, Parade, muziek, zang, dans, beeldende kunsten en monumentale gebouwen zijn er maar enkele.  Ledenaantallen lopen terug en verenigingen worstelen met de kosten van opleiding, huisvesten, organiseren van activiteiten, concerten en voorstellingen. Brunssum en Lijst Borger moeten fors inzetten op deze […]

Herindeling? Koopmans komt naar BRUNSSUM.

Op maandag 17 juli te 16.00 uur is er een openbare bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente Brunssum alwaar Deputé Koopmans uitleg komt geven. Heeft U interesse om te horen waarom de provincie Brunssum dwingt in een herindeling, kom dan maandag 17 juli naar de raadzaal van de gemeente Brunssum. U bent van harte […]

Provincie “Frommelt” Brunssum in herindelingsproces??

Na de gedwongen uithuwelijking van Landgraaf aan Heerlen en het verzet van Landgraaf dachten wij toch echt dat deze uithuwelijking niet zou doorgaan. Zeker gezien het uithuwelijken niet onderschreven werd door zowat alle landelijke partijen ( In den beginne). Maar ziedaar, als het om de macht en het pluche gaat draaien ze allemaal een ei […]