Brief van de Voorzitter

  Geachte leden van Lijst Borger, De hele maatschappij wordt ernstig getroffen door het Corona virus. Lokale, nationale en internationale instanties en overheden komen regelmatig met een update betreffende de situatie en de te nemen maatregelen. Ook het bestuur van Lijst Borger wil hierin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Derhalve heeft het bestuur besloten om alle […]

WIN €250,00 voor jouw Brunssumse vereniging of stichting!

LIKE, DEEL & WIN Lijst Borger staat voor de verenigingen en stichtingen in Brunssum en geeft met deze actie 1x € 250,00 weg. Voorwaarden: – deze actie loopt via onze Facebookpagina van Lijst Borger Brunssum. – like onze Facebookpagina Lijst Borger Brunssum. – like het originele bericht op onze Facebookpagina. – deel het originele bericht. […]

Derde wekelijks inloopspreekuur, wethouder Hugo Janssen

Woensdag 20 november zal wethouder Hugo Janssen van de Gemeente Brunssum voor de tweede keer een inloopspreekuur houden van 16.00 tot 18.00 in de Werktuin Brunssum aan de rumpenerstraat 4a. U kunt onder het genot van een kopje koffie uw vragen, opmerkingen, complimenten of klachten aan hem kenbaar maken of gewoon even kennis maken. Zijn portefeuille […]

tweede wekelijks Inloopspreekuur wethouder Hugo janssen

Woensdag 13 november zal wethouder Hugo Janssen van de Gemeente Brunssum voor de tweede keer een inloopspreekuur houden van 16.00 tot 18.00 in de Werktuin Brunssum aan de rumpenerstraat 4a. U kunt onder het genot van een kopje koffie uw vragen, opmerkingen, complimenten of klachten aan hem kenbaar maken of gewoon even kennis maken. Zijn portefeuille […]

13 sollicitanten burgemeesterspost Brunssum

Gouverneur Theo Bovens heeft 13 sollicitaties ontvangen voor de vacature van burgemeester in Brunssum. Dat heeft de provincie maandag bekendgemaakt. Van de 13 sollicitanten zijn er drie vrouw. Op twee na hebben allen een politieke achtergrond. Vijf van hen zijn lid van het CDA, twee van de VVD en één van de PvdA. Begin juli […]

Aanleg regenboogzebrapad door de motie van Lijst Borger uit 2018

🏳️‍🌈 AANLEG REGENBOOGZEBRAPAD 🏳️‍🌈 Lijst Borger diende in november 2018 een motie in voor de aanleg van een regenboogzebrapad in Brunssum. Het voorstel werd tijdens de begrotingsvergadering unaniem aangenomen. Gisteren heeft het regenboogzebrapad een plek gekregen in Brunssum. Je vindt het zebrapad op het wegdek van de Dorpstraat (kruising Julianastraat)! De tolerantie ten opzichte van […]

Sociaal beleid

Leefbaarheid = geschikt om erin of mee te leven. Het sociaal beleid in onze gemeente dient te getuigen van evenwichtigheid en doeltreffendheid. Wat wil Lijst Borger? Echte hulpbehoevenden optimaal helpen. Terugdringen van het niet gebruiken van sociale voorzieningen. Inzetten van intermediairs om integer de hulp te kunnen verlenen. één-loket functie voor zorg en welzijn. Optimale […]

ROMBOUTS MOET BLIJVEN

Onderwijs bepaalt in grote mate de kwaliteit van de samenleving. Voortijdig schoolverlaten heeft vaak ongewenste negatieve gevolgen voor de maatschappij maar meer nog voor de schoolverlater zelf. Wat wil Lijst Borger? In stand houden van lokaal onderwijsbeleid. Investeren in de toekomst van onze jongeren: Schooluitval voorkomen met een actieve benadering. Peuters en kleuters middels één […]

BRUNSSUM VOOR COMMUNICATIE

Communicatie is al jaren een steeds groter wordend probleem. Hoe bereiken wij onze burgers en hoe gaan we deze informatie en denkkracht ontwikkelen, in stand houden en uitwerken. Digitale netwerken zijn steeds belangrijker, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat en Instagram zijn er enkele voorbeelden van. Digitale online platforms zijn noodzakelijk om de informatievraag van de gemeente […]

Brunssum voor de mensen

Sociaal beleid moet primair ingestoken worden vanuit de grondhouding van Participatie, gebaseerd op het principe van “mee kunnen blijven doen in de samenleving”. Mensen die dat niet kunnen, moeten ondersteund worden en mensen die het niet willen moeten hulp krijgen in de goede richting. Senioren krijgen door de vergrijzing en de zeer grote groep actieve […]