Burgerinitiatief ‘Handen af van Brunssum!’ voert actie tegen een gedwongen herindeling

Burgerinitiatief ‘Handen af van Brunssum!’ voert actie tegen een gedwongen herindeling.

‘Het uitgangspunt is dat gemeentelijke herindelingen van onderop tot standkomen’ , aldus minister Plassterk.
De provincie Limburg in persoon van Ger Koopmans heeft hier echter lak aan en wil een herindeling in de voormalig Oostelijke Mijnstreek gedwongen opleggen. De gemeente Heerlen wilt wel, maar de gemeenten Brunssum, Voerendaal, Kerkrade en Simpelveld hebben duidelijk aangegeven zelfstandig te kunnen en willen blijven.
De gemeenteraden hebben dit ook democratisch besloten. In Brunssum zelfs tot twee keer toe (in november en januari, met ruime meerderheid).

De provincie Limburg heeft schijnbaar lak aan de lokale democratie en dat pikken wij niet.
Een grote gemeente lost problemen niet op. De onderzoeken n.a.v. gemeenten die eerder zijn samengegaan, zijn simpel te raadplegen en zijn eensgezind: financiële voordelen zijn er niet en de afstand tussen de burger en de politiek neemt nog verder toe.

In Brunssum is daarom de beweging ontstaan ‘Handen af van Brunssum!’ , een burgerinitiatief gesteund door de lokale partijen PAK, Lijst Borger, BBB Lijst Palmen en BCD.
Er worden diverse acties voorbereid, waarvan de eerste al a.s. dinsdag 7 februari is.
Dhr. Koopmans heeft namelijk om 8.00 uur een afspraak met het college van Brunssum. Diverse actievoerders zullen aanwezig zijn bij het gemeentehuis om dhr. Koopmans op geheel eigen wijze welkom te heten.

Tevens organiseren wij a.s. vrijdag 10 februari een busreis vanaf het Lindeplein in Brunssum naar het gouvernement in Maastricht. Dan bespreekt de Provinciale Staten namelijk dit onderwerp. Burgers kunnen gratis met de bus mee. Het vertrek is om 8.30 uur.
Tijdens het spreekrecht zullen Rob Dautzenberg en Servie L’Espoir in ieder geval inspreken.

Er zijn meer acties in voorbereiding, maar daarover volgt later meer informatie.