Brunssum Zelfstandig

                Brunssum moet zelfstandig blijven.

Op dit moment zijn er geen redenen aan te geven waarom wij op zouden moeten gaan in een groter geheel en onze identiteit als Parel van de Mijnstreek moeten opgeven. Een stabiel bestuur en financieel beleid vormen de basis van een zelfstandig Brunssum.

Nieuwe toekomstige ontwikkelingen zullen beoordeeld worden als zij zich voordoen (Bijvoorbeeld op de Oostflank van Brunssum) en vragen van deze aard zullen besproken worden met de burgers. Een aanzet daartoe willen wij maken met een nieuwe strategische visie voor Brunssum. De aanpassing van de achterhaalde visie zal de opmaat zijn om in breed verband zonder de “waan van de dag” de toekomst van onze mooie gemeente te bespreken.

Een vooraf opgesteld communicatieplan moet hier onderdeel van uitmaken, waarin op zijn minst de partners staan waar wij de gesprekken mee aangaan. Denk hierbij aan individuele burgers, wijken, buurten, verenigingen, vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke partners etc.