Brunssum voor Verenigingen

Cultuur in zijn breedste vorm is de bakermat van Brunssum. Scouting, voetbal, handbal, breedtesport, carnaval, Parade, muziek, zang, dans, beeldende kunsten en monumentale gebouwen zijn er maar enkele.  Ledenaantallen lopen terug en verenigingen worstelen met de kosten van opleiding, huisvesten, organiseren van activiteiten, concerten en voorstellingen. Brunssum en Lijst Borger moeten fors inzetten op deze verenigingen, cultuur en sport om ondersteuning te bieden aan het brede verenigingsleven.

Meer mensen verleiden/stimuleren om aan de slag te gaan bij een vereniging of culturele instelling om zodoende de participatiegraad van burgers te verhogen, de ledenaantallen omhoog te brengen en het verenigingsleven samen naar een hoger plan te brengen.

Overkoepelende organisaties per sector (muziek, sport bv) moeten hier de gesprekspartners van de gemeente zijn. De culturele sector moet een structurele financiële boost krijgen, maar ook in organiserende zin moet vanuit de gemeente ondersteuning geboden worden en belonen voor gedane inzet. Participatie kan een katalysator vormen voor de decentralisaties en is hierin een cruciaal onderwerp.