Brunssum voor de mensen

Sociaal beleid moet primair ingestoken worden vanuit de grondhouding van Participatie, gebaseerd op het principe van “mee kunnen blijven doen in de samenleving”. Mensen die dat niet kunnen, moeten ondersteund worden en mensen die het niet willen moeten hulp krijgen in de goede richting.

Senioren krijgen door de vergrijzing en de zeer grote groep actieve ouderen een steeds grotere rol in onze gemeente. Wij moet inspelen op deze grote groep mensen, ze verbinden via een platform van waaruit zij zich gesteund en gehoord voelen. Kinderen mogen niet de dupe worden van de situatie van de ouders. Gratis openbaar vervoer voor 65+ zal uitgewerkt worden in een concreet voorstel. SoNesTra (Sociale Netwerk Strategie) moet leidend worden vanuit het CMWW. Steun aan initiatieven van burgers voor verbetering van de eigen woonomgeving.