BRUNSSUM VOOR COMMUNICATIE

Communicatie is al jaren een steeds groter wordend probleem. Hoe bereiken wij onze burgers en hoe gaan we deze informatie en denkkracht ontwikkelen, in stand houden en uitwerken. Digitale netwerken zijn steeds belangrijker, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat en Instagram zijn er enkele voorbeelden van. Digitale online platforms zijn noodzakelijk om de informatievraag van de gemeente naar de burgers te optimaliseren zoals nu al is ingezet. Per doelgroep moet differentiatie komen met specifieke vragen over onderwerpen en/of voorstellen om de meningen te kunnen pijlen onder de burgers, WhatsApp groepen zoals in de buurten nu voorhanden kunnen daarbij als krachtige informatiebron gezien worden.

Gratis Wifi in het centrum van Brunssum  zal bijdragen aan een aantrekkelijker centrum en blijft voor Lijst Borger een prioriteit die deze periode absoluut gerealiseerd dient te worden.

STA OP VOOR BRUNSSUM